Všetci sa presťahujeme do útulných ekodedín

2. december 2011 – 11:32 poslal rodebert

Rozprava o budúcnosti priemyselnej civilizácie a strednostavovské zelené
fantázie.

src=”http://files.realitybox.sk/200006640-43c1444bb4/%C5%A1panielske%20jaskynn%C3%A9%20obydlia5.jpg”
alt=”” />, src=”http://1.bp.blogspot.com/_GeJo5E2MMbk/Sl3WqVW42KI/AAAAAAAAYsI/R5G–GOBLvM/s400/5.jpg”
alt=”” width=”298″ height=”198″ />

Nutnosť riešenia energetickej krízy a individálnej, rodinnej, komunitnej
energetickej závislosti

Využití osvědčených nástrojů přiměřené technologie z éry
70. let k dramatickému snížení
 individuální, rodinné a
komunitní závislosti na nabídce koncentrované energie
, a
využití zdrojů rozptýlené energie – primárně slunečního
záření – která může být zachycena a využita právě tam, kde se
nacházíte.

Většina lidí v dnešních průmyslových společnostech nedala najevo
zájem o zvážení této možnosti; zvolili tu druhou a zdá se, že jsou
k ní připoutáni i v okamžiku, kdy odvrácená strana jejich závislosti
na kolabující lidské ekologii začíná být viditelná. Někteří mohou
změnit názor, ale je tu i jiný faktor, který je třeba vzít v potaz, a
sice faktor času…

Všichni se přestěhujeme do útulných ekovesnic?

href=”http://earthbagbuilding.files.wordpress.com/2011/01/sunny-cai-ecovillage-plan.jpg”>http://earthbagbuilding.files.wordpress.com/…age-plan.jpg

To neznamená, že se všichni přestěhujeme do útulných ekovesnic nebo do
jiných na zeleno natřených ideálních předměstí, které dnes zabírají
tolik prostoru ve středostavovských fantaziích.src=”http://cdn.webecoist.com/wp-content/uploads/2008/09/eco-villages-cities-and-developments.jpg”
alt=”” />

Spíše to znamená, že během desetiletí, jež leží před námi, zhruba
polovina amerického obyvatelstva nejspíše skončí v chudých čtvrtích ve
stylu latinskoamerických favel, bez elektřiny, tekoucí vody nebo kanalizace,
připoutaná k boji o přežití, v němž mnozí nevyhnutelně
prohrají.

Znamená to, že většina ostatních patrně bude čelit
snižování své životní úrovně na hodnotu nepříliš
odlišnou od té, jakou dnes zakoušejí ti nejchudší, zatímco bohatí oné
doby, pokud budou chytří, nelítostní a budou mít štěstí, mohou být
schopni shrábnout některé z luxusních statků, které dnešní
středostavovská rodina považuje za samozřejmost, a mohou být dokonce
schopni si je nějaký čas udržet.

Vypadá obrázek, který jsem načrtl, neuvěřitelně? Jde prostě
o ekvivalent tvrzení, že Spojené státy prodělají obvyklou
sekvenci těžkých ekonomických kontrakcí, jež jsou normální součástí
úpadku a pádu impéria nebo civilizace
. Žádné z těchto tvrzení
není nepravděpodobné; je tomu prostě tak, že většina lidí uhýbá před
uvažováním o důsledcích.

Nízkoenergetický životní styl

 alt=”” />

To vše dohromady znamená, že ti kdo přejdou
k nízkoenerge­tickému životnímu stylu
 s předstihem,
předtím než je k tomu donutí samotný tlak okolností,

budou mít možnosti uzavřené těm, kdo se budou držet
neudržitelného, dokud jim nevyklouzne z ruky
. Ti kdo zařadí
na nižší stupeň tvrdě, rychle a brzy, kdo omezí svou závislost na
fosilních palivech a zboží a službách, jejichž dostupnost na nich
závisí, mnohem snadněji splatí své dluhy, naleznou prostředky na
získání nových dovedností a projdou náročnými ekonomickými podmínkami
života ve společnosti blízké bankrotu…

Toto jsou kroky, které lidem umožní, aby si udrželi dům, zahradu,
kariéru založenou na něčem, co druzí potřebují nebo po čem touží
natolik, aby za to platili dokonce i v době deprese, a další věci
žádané v těžkých časech. Jsou to také kroky, jež lidem
usnadní poskytování pomoci jejich rodinám, přátelům a sousedům,
zajištění výuky vitálně důležitých dovedností pro ty, kdo mají zájem
se jim učit, a uchování vzácného kulturního dědictví
 během
současných krizí, aby mohlo být v budoucnosti opět předáno.

Skromný život vyplácí

src=”http://img.cas.sk/img/12/gallery/479368-img-import-park-hotel-kanal-rura-kanal-rura.jpg”
alt=”” />

V tomto smyslu se skromný život vyplácí; je o dost snazší vyhnout se
pasti skryté v odvrácené straně závislosti na společnosti, která stále
hlouběji upadá do systémového selhání.

Podobné úvahy na stránkách Forbesu a Guardianu jistě nemůžete
očekávat. V kolektivní rozpravě o budoucnosti průmyslové
společnosti
 byste je hledali jen s obtížemi. Dokonce i mezi těmi,
kdo se nesnažili vykroutit z nevítaných daností našich současných
nesnází, zřejmě existuje tendence vyhýbat se hovoru o tom, jak bude
přesně naše budoucnost vypadat. Je to pochopitelné; vědeckofantastické
scénáře a apokalyptické ohňostroje vzrušují mnohem více než budoucnost
plná masového zbídačování, rozpadu infrastruktury, sociopolitické
dezintegrace a drsného úbytku obyvatelstva, k níž nás přivedla chybná
rozhodnutí minulých desetiletí.

Není zábavné krčit se v záchranném člunu jsem však povzbuzen
počtem lidí, jejichž volba je …

Jinými slovy je pravda, že krčit se v záchranném člunu, být zmítán
vlnami a zlit vodní tříští není zábavné.src=”http://blisty.cz/img.php?id=-8734&size=350&mc=ffffff&mg=0&cp=0″
alt=”” />

Je to o dost méně zábavné než sedět v lodním baru a srkat martini,
i když důvod, proč to děláte, spočívá v tom, že se snažíte
předstírat, že jste si nevšimli, jak se paluba pod vašima nohama pomalu
propadá a vlny jsou o něco blíže okénku, než bývaly
. Existují
všechny důvody pro to domnívat se, že velká většina lidí si zvolí
druhou možnost, nebo přesněji, že si ji už vybrali a svou volbu i nadále
potvrzují – někdy ji, tak jako Kay a Monbiot, vyřvávají ze všech svých
sil. Ale to nejsou ti, pro něž jsou psány tyto řádky, a jsem
povzbuzen počtem lidí, jejichž volba byla jiná
.

 alt=”” />

John Michael Greer

z druhej časti článku href=”http://blisty.cz/art/58616.html”>Odvrácená strana závislosti John
Michael Greer
original href=”http://thearchdruidreport.blogspot.com/2011/05/downside-of-dependence.html”>Downside
of Dependence ilustračné obrázky: internet