Cohousing nie je sekta

10. august 2011 – 23:35 poslal rodebert

Architektka Veronika Bešťáková se seznámila s cohousingem při
hledání udržitelné formy bydlení pro seniory již během
svého doktorského studia na fakultě ČVUT. Setkala se s průkopníkem
amerického cohousingu arch. Charlesem Durrettem a nyní se sama věnuje
šíření toho trendu.

Kolik cohousingových společenství vzniklo během posledních pěti let
v ČR?

První zmínky o existenci cohousingu se v ČR objevily až v roce 2008,
to znamená před pouhými třemi lety. Od té doby se objevilo několik pokusů
cohousing zrealizovat – buď jako iniciativa samotných budoucích obyvatel
(víme o třech projektech) nebo jako iniciativa developerů (také víme
o třech projektech), ale žádný dosud nebyl dokončen. Pokud vím, ve všech
zemích, kde se pokoušeli vybudovat první cohousing, první skutečně
dokončený projekt vznikl až zhruba po deseti letech. Jedná se o zcela nový
způsob bydlení a musí si proto “prošlapat cestu” (zjistit, jak je to
s legislativním prostředím té které země, možným financováním,
potenciální podporou konkrétní lokální samosprávy nebo i státní
správy, atd.).

Existuje u nás nějaká forma státní / krajské / městské podpory pro
tyto typy projektů?

V ČR je cohousing dosud velmi málo známý způsob bydlení – mezi
veřejností, státní správou či regionální a místní samosprávou.
V tuto chvíli je tedy u nás cohousingové hnutí zcela na začátku a je
potřeba šířit informace o tomto způsobu bydlení. To si klade mimo jiné
za cíl i Cohousing.cz. Cohousing je bydlení založené na vlastní
iniciativě jeho obyvatel. V ČR ovšem existuje velmi malá zkušenost
s vlastní iniciativou, participací obyvatel na projektech, zapojování
veřejnosti do rozhodování (myšleno na místní úrovni). ČR je také dosud
velmi ovlivněna neblahou totalitní minulostí. Je tedy potřeba postupně se
věnovat i výše zmíněných tématům, které přímo ovlivňují zájem
veřejnosti o cohousing. Nejdůležitější možná je zdůraznit, že
cohousing může být oboustraně výhodný způsob bydlení, jak pro obyvatele,
tak pro městské samosprávy, zejména v kontextu rychlého stárnutí
obyvatel.

Pozorujete nějaký charakteristický rozdíl mezi českými a zahraničním
cohousingovými komunitami?

Každá země si cohousing přizpůsobí pro své zcela specifické kulturní
prostředí, takže charakteristické rozdíly mezi jednotlivými zeměmi lze
určitě nalézt. Lze však těžko říci, jaké jsou charakteristiky českých
komunit, když projekty jsou na samém začátku a komunity vlastně ještě
nejsou stabilní, v podstatě ještě zcela nefungují.

Co oceňují obyvatelé cohousingu nejvíce a co jim na tomto bydlení
naopak vadí?

Obyvatelé cohousing oceňují zejména jedinečnou kombinaci soukromí
svých bytů či domků a společně sdílených prostorů a aktivit. Výsledkem
je příjemné, pohodlné a bezpečné bydlení, které přináší jeho
obyvatelům zároveň nezávislost. Zahraniční senioři oceňují zejména
nezávislost na pomoci rodiny a společnosti. Cohousingová komunita má často
příznivý vliv na celkový rozvoj místní komunity obce, do které patří,
protože cohousing není žádné uzavřené společenství, ale s okolím
často intenzivně komunikuje. Vznik projektu bývá zdlouhavý, je to patrné
zejména u prvních projektů. Problémem může být i nedůvěra místní
samosprávy a potenciálních sousedů k této formě komunitního bydlení, a
to z nedostatku relevantních informací (např. záměna cohousingu za
nějakou formu sekty). V sousedském společenství se musí vždy počítat
s různou mírou konfliktů, které mohou mezi obyvateli vznikat a obyvatelům
nemusí být příjemné je řešit. Cohousing je založen na sdílení
prostorů a aktivit, což je pro české obyvatele nezvyklé, a je třeba se
tomu naučit.

Jak konkrétně má postupovat zájemce o tento druh bydlení? Na koho se
obrátit?

V ČR zatím neexistuje žádná specializovaná organizace, která by už
měla konkrétní zkušenosti s budováním cohousingu. V zahraničí jsou
různé způsoby, jak se k takovému bydlení dostat. Často existuje databáze
projektů, ať už rozestavěných nebo hotových, kde jsou volné bytové
jednotky pro další zájemce. V ČR se cohousingem zabývá již delší dobu
Cohousing.cz. Může nabídnout kvalifikované přednášky, případně
workshopy, které detailněji seznámí zájemce o cohousing s tím, o co se
vlastně přesně jedná. Přednášky se skládají z obecného úvodu a
z promítání fotografií z navštívených cohousingů. Workshopy jsou
rozšířeny o podrobnější popis postupů vzniku cohousingu podle
zahraničních příkladů, o procesech ve skupině nebo o pohled architekta
na celou záležitost.

Je možné se do již vzniklého společenství přistěhovat?

V ČR nejblíže k realizace spějí dva developerské projekty. Jednak
Alfarezidence v Praze, ta zahrnuje prvky cohousingu, ale developer se
paradoxně od cohousingu distancuje, protože je přesvědčen, že by slovo
“cohousing”, případně “komunita”, mohly odradit potenciální
klienty

Druhý projekt je mnohem promyšlenější, jedná se o projekt Zåhrada
v Lysé nad Labem, kde jsou přirozeně kromě rodinných bytů zahrnuty
i byty pro seniory a handikepované. Tento projekt má mnohem větší šanci
stát se skutečným cohousingem, tedy vědomě budovaným sousedským
společenstvím. Již nyní jeho budoucí obyvatelé shánějí další podobně
smýšlející lidi a tím může vzniknout společenství ještě před
nastěhováním. V zahraničí většinou bývají fungující cohousingové
projekty naplněné a zájemců bývá více než nabídek. Ale někdy se
přistěhovat podaří.

Je dostupné bydlení v komunitě i pro lidi s nižším příjmem či
v důchodu?

V ČR opět není žádná zkušenost. Cohousing může být založen na
nejrůznějších typech vlastnictví. V zahraničí jsou cohousingy pro
seniory často budovány na náklady neziskových tzv. housing association. Tyto
byty nebo domky v cohousingu pronajímají. Část bytových jednotek je třeba
v osobním vlastnictví a část ve vlastnictví obce, a ta je pak pronajímá
nízkopříjmovým domácnostem.

zdroj: zijemenaplno.cz – Cohousing není sekta

Budovanie komunít, teda trvalej udržateľnosti v sebestačných spoločenstvách

22. marec 2012 – 20:12 poslal rodebert

Množstvo ľudí dnes hovorí o budovaní komunít. Vieme ale, čo to tá komunita je? Jedným z dôvodov, prečo sa nemôžeme v problematike komunít ľahko orientovať, je vágne definovaný samotný pojem „komunita“. Na Slovensku ho žiaľ často skloňujeme v súvislosti s rómskou komunitou, lebo si s ňou v kontexte súčasnej tekutej globálnej spoločnosti nevieme dať rady.

Časť nášho dnešného chápania pojmu vychádza najmä etnickej a geografického chápania (ktoré k nám prichádza z anglofónnych krajín) Pre našu tému je však dôležité vychádzajúc z pôvodného latinského pojmu „communicare“, že komunita je skupina ľudí, ktorá navzájom komunikuje a udržuje určité spoločenské väzby.

Spoločenské väzby a sociálny kapitál sa v našej kultúre relatívne rýchlo strácajú. Stačí sa pozrieť na vzťahy ľudí v „geograficky definovanej komunite“ susedov žijúcich v jednom paneláku, alebo v jednom jeho vchode. Vzájomné vzťahy tejto komunity sú už natoľko deformované a popretrhávané, že spolu takmer nekomunikujú, nepoznajú sa a často sa už ani nezdravia. Je to spôsobené veľkou migráciou a praktickou neexistenciou sociálnych štruktúr, ktoré by umožnili a napomáhali zoznamovaniu sa a komunikácii susedov.

Domové schôdze

Susedia v bytovkách majú jednu nešťastnú príležitosť, kde sa raz za čas stretávajú – domové schôdze. Údajne sú jednými z najhorších zážitkov a na ktorých je dobre vidieť stupeň spoločenského rozkladu a neschopnosti používať funkčný rozhodovací proces, ktorý by vedel uspokojiť všetkých (už absolútne nie dlhodobo a trvalo udržateľne),
opovrhovaním menšinovými názormi, názormi jednotlivcov a nedôvery, že sa k vzájomnej spokojnosti ešte dohodnúť vieme.

Záujmové komunity

Okrem geograficky definovanej komunity, si teda môžeme predstaviť „komunity záujmové“, teda komunity ľudí, ktorých spája komunikácia a spoločné záujmy. Skúsime si uviesť príklady: Kinologické kluby, motorkári, spolužiaci, profesné kluby vojakov, policajtov, AA- anonymní alkoholici, skupiny postihnutých smrteľnou chorobou, náhlou stratou, posttraumatickými symptómom, ikebanou, nejakou krajinou alebo problémom,
napr. globálnymi zmenami klímy, geneticky manipulovanými organizmami, ľudskými právami, protestom Gorila, utajovaním ACTA atď. Alebo komunitu spája viera – teda oficiálne, vedomé či nevedomé náboženstvá, kulty alebo sekty, viera v potrebu ochrany prírody, napr.ekologické organizácie a ekodediny.

Ekodediny

Od ekodedín sa odrazíme k ďalšiemu, hlbšiemu pochopeniu fenoménu komunít.
Niektorým záujmovým združeniam a komunitám stačí téma spoločného záujmu a o iné veci, najmä ak sú rozdielne (napr. viera) a vytvárajúce potenciálne nezhody, sa im nevenujú, prípadne sa im vedome (v dohodnutých pravidlách), či nevedomky vyhýbajú.
Iné musia ísť hlbšie, aby sa dopátrali príčin opakovaného správania s ktorým si nevedia rady. Skupiny anonymných alkoholikov či závislých na psychotropných látkach, liekoch, počítačoch, internete, hracích automatoch, práci či sexe. Sú však aj také, ktoré sa snažia ísť ešte ďalej a svoje myšlienky, svoju hlbokú vieru vzájomne zdieľať a spoločne ju napĺňať svojím životom.

Okrem rozličných náboženských komunít, či už kresťanských, hinduistických (Hare Krišna) atď., to sú environmentálne alebo spoločensky zamerané komunity, dnes často označované aj ako ekodediny. Na svete sú združené v niekoľkých organizáciách, najznámejšia z nich je GEN (Global ecovillage network). Ich vierou je, že sa oplatí hľadať, nachádzať a skúšať nové ekologické a spoločenské modely vzťahov, správania sa a spolupráce medzi ľuďmi. Tiež „spolupráce“ s prírodou a prírodným prostredím.

Ich postoj je založený na vzťahu a úcte k prírode a taktiež vedomejšom formáte vzťahov medzi ľuďmi. Aj keď sa to často nedarí a ľudia nevedia ako na to, hľadajú možnosti zapájania sa priamo demokraticky do rozhodovania konsenzom, teda súhlasom všetkých, ktorých sa to týka, nie prehlasovaním ostatných väčšinou, či ešte horšie presadením vyvolenou menšinou. Takýto model hľadá a predpokladá vytvorenie trvalo
udržateľných riešení.

Je možné ho uskutočniť spoluprácou – kooperáciou s prírodou (napr. permakultúra) a spoluprácou medzi ľuďmi. Snaží sa o vytváranie symbiotických vzťahov a synergického pôsobenia rôznych prvkov systému. Na vzťahovej úrovni ľudí, sa dá dosiahnuť prostredníctvomvedomého budovania komunity – spoločenstva.

Proces budovania komunity

Metodiku semináru budovania komunity (Community building workshop) rozpracoval americký psychterapeut Scott M. Peck, ktorý (na základe svojich skúseností) definoval proces, ktorým komunitné vedomie a zážitok komunity – spoločenstva vzniká a základné pravidlá, ktoré mu napomáhajú a ktoré mu prekážajú.

Jeho metodika však prvotne slúži na tvorbu zážitku, orientácie a pochopeniu procesu, ktorý sa v skupinách, či komunitách neustále odohráva.

Zámerne budované komunity – Intentional communities

Pre život komunity, ktorej členovia sa poznajú, prípadne zdieľajú spoločné hodnoty alebo aj majetok, sú však dôležitejšie iné, férové pravidlá ako akýsi základ, o ktorý sa môže oprieť dôvera a spoločná „viera“ komunity.

Tie definovala vo svojej knihe „Creating a Life Together“ Diana L. Christian. Knihu zostavila z praktických skúseností stoviek úspešných a neúspešných pokusov založiť fungujúcu komunitu. Za fungujúcu komunitu môžeme podľa mňa považovať takú, ktorá je trvalo-udržateľná, tzn. Nevyhorí, nevyčerpá svoje sily ale vie sa neustále (do nekonečna) obnovovať.

Na základe toho, čo skupiny snažiace sa o vedomé vytvorenie komunity robili alebo nerobili definovala 4 základné oblasti, v ktorých musí mať komunita jasno. Keď nemá jasno, nemôže vedieť odhadnúť výsledok svojho snaženia. Keď naopak jasno má, a vie že niektoré empirické pravidlo neprijíma, napr. pravidlá ohľadom prijímania nových členov, môže na základe skúseností z iných snažení predvídať, že u nich (skôr či neskôr) dôjde k rozkolom ohľadom sledovania záujmov členov a znemožneniu konsenzuálneho rozhodovania, tzv. štrukturálnemu konfliktu a rozvratu komunity. Môžeme teda niektoré, alebo aj všetky predošlé skúsenosti s budovaním komunít nebrať do úvahy, ak ale chceme byť k sebe úprimný, musíme si v takom prípade na seba vziať zodpovednosť za nezdar, ktorý často po tisíci krát zopakujeme.

Opojenie komunitným zážitkom

V opojení komunitným zážitkom sa často stáva, že realizmus a triezvy pohľad na skutočnosť sa stráca podobne, ako tomu pri zamilovaní, kedy nevidíme a nechceme vidieť nedostatky a chyby objektu nášho zamilovania, lebo z duše veríme, že tento prípad je úplne iný, celkom výnimočný.

Mätúce „znaky komunity“

U ľudí, ktorých oslovili idey života v súlade s prírodou, ekológie sa niekedy začínajú venovať ideám budovania komunít, ekodedín, rodových osád sa často stretávajú s definíciou znakov komunity, ktoré sú:
komunita je všeobsažná – otvorená pre každého a pre všetkých. Komunita vždy smeruje k rozšíreniu. Ďalším znakom je oddanosť – komunita vyžaduje, aby sme v nej (podobne ako v manželstve, ktoré je – alebo má byť – tiež komunitou) zotrvali „v dobrom i v zlom“ – aj vtedy, keď sa dianie v nej a vzťahy priostria! Neskôr uvidíme, že k tomu, aby komunita mohla vzniknúť, je skutočne potrebné, aby prešla obdobím takejto „temnej noci“ vzťahov. V komunite sú individuálne odlišnosti (ktoré často chápeme ako prekážky) oslavované ako obohacujúce dary.

Realistická – je imúnna voči davovému zmýšľaniu. Naopak, prostredie, kde jednotlivci môžu slobodne vyjadrovať svoj pohľad a názor na vec a kde každý akceptuje a počúva toho druhého, sa stáva miestom, kde sa spoločným prispením odhaľuje pravda, ktorá je určite autentickejšia a realistickejšia, než je tomu u subjektívneho názoru jednotlivca.

Rozjímavá – vie rozjímať vďaka tomu dokáže byť skromná a pokorná v autentickom zmysle. Rozjímanie môžeme definovať práve ako zvyšovanie uvedomovania si sveta okolo nás i seba samých. Proces vytvárania komunity vyžaduje tento rozjímavý proces sebaspytovania od začiatku: „Ako sa nám darí? Ideme ešte správnou cestou? Ako si počíname?“ Komunita so svojimi vzťahmi umožňuje hlbšie spoznávanie seba, i vzťahov okolo seba.

Bezpečné miesto. V komunite máme odvahu stať sa znovu zraniteľnými. Je to bezpečné miesto, kde môžeme bez strachu otvoriť svoje vnútro, priznať svoje slabosti, kde môžeme plakať a kde sa môžeme smiať bez toho, aby sme sa báli, že niekto tieto naše city a slabosti zneužije proti nám. Práve toho sa obávame v bežnom svete – a nasadzujeme si preto masky ľahostajnosti, suverénnosti, sily, „bezcitnosti“, dokonalosti.

Komunita je miesto osobného odzbrojenia: Ak na svete nosíme masku, ktorou bojujeme o svoje uznanie ostatnými ľuďmi pretože ľudia okolo nás spravidla uznávajú a akceptujú silných a úspešných, nie smoliarskych slabochov, núti nás zároveň tento postoj bojovať proti iným: pozeráme sa na nich kritickým pohľadom, aby sme odhalili ich chyby a mohli vykríknuť: „Aha, pozrite sa aký je nedokonalý, o koľko som ja dokonalejší a viac hodný vášho uznania!“ V komunite, kde zažívame skúsenosť, že ostatní nás akceptujú a majú radi takých, akí sme, strácame svoju skrytú agresivitu a namiesto kritického pohľadu na seba zrazu hľadíme pohľadom plným rešpektu a porozumenia. Komunita jednoducho vyžaduje, aby sme priznali a vyjavili pred ostatnými svoje rany a zároveň sami sa nechali zraniť ranami iných.

Je miesto bezstrannosti: čiže miesto, kde nejestvujú žiadne strany, ktoré by medzi sebou zápasili a presadzovali svoju „pravdu“ oproti ostatným. Nie, že by v komunite nejestvovala rôznosť názorov. Lenže členovia komunity, v atmosfére vzájomnej akceptácie, už necítia potrebu bojovať za svoj názor a nie sú s ním osobne stotožnení, takže jeho presadenie by považovali za svoje osobné víťazstvo a jeho odmietnutie za
svoju osobnú porážku. Práve preto sú schopní konštruktívne diskusie a nakoniec dosahovania konsenzu, kde nevíťazí ani jeden, ani druhý, ale dobro a pravda!

Skupina, kde sú všetci vodcovia: Jedným zo základných znakov komunity je úplná decentralizácia autority. Komunity nepotrebuje vodcu, ktorý by ju viedol, pretože všetci v nej získavajú podiel na vedení.

Ak si všetky tieto znaky zhrnieme, zistíme, že znaky komunity – podiel všetkých na vedení tímu, úzke vzájomné vzťahy, sebapoznanie, spoznávanie okolia, empatia, schopnosť konštruktívne riešiť problémy, schopnosť komunikácie s ľuďmi, bezpečné miesto na rast a rozvoj napĺňajú v našich predstavách veľmi pozitívne sny, ktorým by sme veľmi radi (u)verili. (tieto znaky komunity sú prevzaté zo skautského manuálu, ktorý je takmer totožný s popisom Scotta Pecka)

Tieto znaky sú veľkým ideálom, nie však znakmi komunity

Nečudujem sa, tieto znaky sú ideálom, ktorý napĺňa v našich predstavách veľmi pozitívne sny. Sú krásne a vznešené, neprichádzajú však len tak, preto, že sme sa rozhodli venovať vznešenej snahe. Nevyskytujú sa v každej rómskej, záujmovej – psíčkarskej, včelárskej či motorkárskej komunite. Musíme ísť oveľa hlbšie a objaviť, že
vznešené idei a snaha zachrániť svet, ešte nie je zárukou úspešného naplnenia ideálov komunity. (Viac sa môžete dozvedieť napríklad z filmu „Náš vodca“ (v origináli „Die Welle“) v ktorom sa podľa skutočnej udalosti odohráva dráma, v ktorej je „zachrániť svet“, cieľom tvoriaceho sa deštruktívneho hnutia – záujmovej komunity.)

Skutočná komunita

Spomínané charakteristiky sú totiž atribútom skutočnej, pravdivej, pravej komunity-spoločenstva. Scott M. Peck ju definoval pojmom „True Community“. Skutočná komunita sa však nedá lacno dosiahnuť. Stojí nás to dosť času, sily, vytrvalosti, viery a sebaobetovania.

„Pravdepodobne väčšina skupín, ktoré sa za komunity považujú, sú v skutočnosti iba pseudokomunitami a nikdy nemali odvahu či chuť ísť ďalej a stať sa skutočnou komunitou.“

Ako sa stať Skutočnou komunitou

Ako sa stať Skutočnou komunitou, ako tieto (nádherné) kvality nadobudnúť? Procesom, ktorým sa zo skupiny neznámych ľudí vytvorí pravá komunita – skutočné spoločenstvo. Tento proces, má svoje pravidlá, postupnosť a zákonitosti. Popísali ho viacerí bádatelia (Bruce Tuckmann, Baruch Levine, Wilfred Bion, Raymond Battegay) a väčšinou v ňom identifikovali 3 až 5 stupňov alebo fáz. Scott M. Peck popisuje štyri
fázy a nazýva ich: Pseudokomunita, Chaos, Emptines (Prázdnota) a True Community.

Pre jednoduchosť budeme popisovať vývoj v skupine rôznorodých ľudí, ktorý sa navzájom nepoznajú, teda medzi nimi nie sú žiadne vzťahy. Ľudia sa stretli s záujmom zažiť a porozumieť fenoménu vzniku komunít a dohodli sa dodržiavať spoločné pravidlá a stráviť spolu predĺžený víkend. Na začiatku sú k sebe všetci milí a ústretoví. Neznalý pozorovateľ by povedal, že žiadnu komunitu vlastne nemusia tvoriť, lebo sú nádhernou komunitou. Skúsený pozorovateľ by však odhalil ich tendenciu obchádzať miesta, kde sa netvorí zhoda a predchádzať vzniku konfliktných situácií.

Predchádzanie konfliktom

Poviete si, predchádzajú konfliktom, veď to je veľmi dobré znamenie! Áno, týmto pohľadom sme indoktrinovaní. Umožňuje nám prežiť v ohromnom počte ľudí, s ktorými sa denne stretávame, je však naozaj dobrý na tvorbu hlbokých a blízkych vzťahov? Skúsme sa nad tým zamyslieť: „Keď (v rozhovore) s niekým narazím na vratkú pôdu z ktorej by mohol vzísť konflikt, nebudem sa v budúcnosti tejto téme radšej vyhýbať?“

Keď nechcem, aby som bol vnímaný ako konfliktný človek, (a prevažná väčšina z nás si to nepraje), nebudem s človekom na túto tému, napríklad náboženskú, zapriadať rozhovor. Lenže časom sa objavia ďalšie témy, politika, vzťahy, súkromie a okruh tabuizovaných tém sa utešene zväčšuje. Ak to takto pôjde ďalej, budeme sa môcť rozprávať len o počasí a receptoch, v lepšom prípade ešte o záhradke a deťoch. V hlbších vzťahoch nemusí obchádzanie konfliktných situácií slúžiť k ich skvalitneniu alebo udržaniu. Cestou budovania spoločenstva sa môžeme naučiť, ako s nimi zaobchádzať.

Predstieranie komunity – Pseudokomunita

Vráťme sa ale k našej skupine. Po pol dni ľahkej a usmievavej konverzácie niekoľký už začínajú „mať dosť“. Ľahkosť a úsmev sa vytrácajú a pomaly sa objavujú výčitky. Niektorých sa to dotkne a ohnisko sváru máme medzi sebou. Výčitky a obvinenia sa množia rovnako, ako pokusy tieto nezrovnalosti urovnať. Oheň je na streche a celá naša krásna komunita, a to ako pokračujeme, prestáva dávať zmysel. Situácia začína byť neprehľadná, kto je s kým a proti komu, všetko sa pletie, vzniká dokonalý chaos. Naplno si zažívame druhú, rovnako zákonitú fázu budovania komunity.

Zmätok – fáza objavovania rozdielov

Zostať v nej by však bolo zničujúce a tak hľadáme cestu von. Ponúkajú sa nám ľahšie cesty ako zo situácie uniknúť podobne, ako to robíme v reálnom živote (zavrieť sa vo svojej izbe, alebo v lepšom prípade bez tresnutia dvermi sa ísť vyvetrať) alebo zorganizovať situáciu tak, aby bola prehľadná a zamedzili sme vzniku konfliktov (to musíme vedieť v zamestnaní, určením právomocí a zodpovedností, lebo inak by sme nič
neurobili) Tretia cesta, ktorú nepoužívame zväčša preto, že ju nepoznáme, je cesta
cez prázdnotu, cez prijatie individuálnych rozdielov a toho, že komunita nie sme (a ktovie, či sa nám niekedy podarí ňou byť).

Fáza vyprázdňovania, zmierovania sa so skutočnosťou

Fáza “prázdnoty” sa vyznačuje tým, že prestávame seba, ostatných okolo a komunitu vtesnávať do svojich predstáv a začíname ju vidieť takú, aká je. Nedokonalú, plnú členov, ktorý majú svoje utkvelé predstavy, že vedia, ako by to malo vyzerať, že sa treba vrátiť späť, že tento proces nefunguje a jeho sprievodcovia sú neschopní. Prestávame si o sebe myslieť, že sme ten hrdý rytier, ktorý vie, ako a toto nesúrodé stádo dovedie do komunity. Väčšinou sa bránime tomu, aby sme opustili svoje zabehnuté predstavy o svete a čím sa viac bránime, tým to opúšťanie viac bolí.

Ak sa nám ale podarilo opustiť svoje predstavy o sebe a tom, ako by sa mali správať iní, pocítime ako sa nám uľaví. Koľko energie používanej na to, aby bolo všetko podľa našich predstáv sa uvoľní a opäť ju máme k dispozícii. Ak sa nám podarí vytvoriť v sebe a medzi nami priestor pre prijatie novej, neočakávanej, spoločnej kvality, vtedy sa to môže stať, vtedy sa môže skupina stať naozajstnou, skutočnou komunitou. To je posledná fáza, v ktorej sa napokon všetko, čo sme na začiatku od komunity
očakávali, môže naplniť.

Podarilo sa nám dosiahnuť 4. fázu – skutočnú komunitu

V ideálnom prípade sa nám podarilo dosiahnuť 4. fázu, skutočnú komunitu. Až tejto chvíli, začínajú byť skutočnosťou kvality „truth community“, ktoré sú popísané v predchádzajúcom článku. V ideálnom prípade je naša „Skutočná komunita“, ktorú sa nám podarilo vytvoriť skutočne „všeobsažná“ – otvorená pre každého z nás. Prijíma a obsahuje každého z nás aj s našimi bizarnými prístupmi a postojmi. Cítime v nej silnú vzájomnú „oddanosť“ a skutočný realizmus na ktorý sa vieme spoľahnúť. Máme úžasnú schopnosť spoločne rozjímať. Naše spoločenstvo je skutočne bezpečným miestom, kde mám odvahu stať sa znovu zraniteľným, a byť tým, čím som! Je skutočným miestom môjho odzbrojenia, miestom bezstrannosti – miestom, kde nejestvujú strany, ktoré by medzi sebou zápasili a presadzovali svoju „pravdu“ proti ostatným. Sme
skutočnou komunitou – spoločenstvom, kde sme vodcovia všetci.

Nebojíme sa skúšať nové veci a spoločne prechádzať úskaliami konfliktov, učíme sa ich zvládať a tešiť sa, že po ich zvládnutí si viac veríme, hlbšie sa poznáme a puto, ktoré medzi nami je má veľkú hodnotu. Poskytuje nám odrazovú plochu do ďalšieho rozvoja, rastu a kultivácii zdravej sebadôvery a napĺňania svojho poslania a naplnenia –
sebaaktualizácie.

Viac si ctíme seba a svoje kroky, podobne ako aj kroky a rozhodnutia iných, a ich cesty. Prestali sme pretvárať svet na svoj obraz a poskytujeme mu priestor byť takým, aký je, a z takého sme sa z neho začali tešiť. Začali sme úsmev a pochopenie rozdávať svojim blízkym. Malými, váhavými krôčkami sme vykročili a spoločne kráčame v ústrety zrodeniu lepšieho sveta. Zrodeniu sveta, ktorý čaká na zrodenie.


Redakčne skrátený a neautorizovane upravený článok vyšiel článok pod
názvom “Čo je a čo nie je komunita”, v časopise Hľadanie.


Článok bol autorom použitý na zostavenie knihy Prebúdzanie DRAKA, – o zanikaní a znovutvorení komunít a lokálnych vzťahov, ktorá prešla dotlačou a priložením zamerania na klimatickú spoluprácu. Stránku knihy nájdete na adrese planetA.earth

 • prečítané 1442x

Roztriedenie komunít

Slovo komunita má dnes veľmi rozsiahlu a zložitú škálu významov,
náhľadov a chápaní. Vychádzajú z niekoľkých uhlov pohľadu.

 1. Uhol všeobecný, konvenčný – v Amerike sa pod pojmom
  komunita konvenčne chápe skupina ľudí obývajúca určité miesto,
  napríklad dedinu (geografická komunita).

Komunity vytvárané na základe vopred stanoveného zámeru nazývajú
intentional communities (zámerne/úmyselne budované komunity)

 1. Uhol najbežnejší, najznámejší – komunity Hippies
  (bítnikov) prevažne negatívne, pejoratívne chápaný význam slova komunita,
  spája sa často s drogami a sexuálnou neviazanosťou
 2. Uhol psychoterapeutický, sociologický – skupinový
  proces, liečivá sila skupiny, opakovateľnosť spoločenského fenoménu
 3. Uhol environmentálny – dnes rovnako málo známy uhol pohľadu (úzko previazaný s alternatívnou ekonomikou a trvalou udržateľnosťou), známy hlavne v oblasti ekológie a snahy o záchranu hodnôt (v úzko ekologicky zameraných komunitách je veľké riziko jednostrannosti a nestability (v knihe Hany Librovej: Pestří a zelení.
  Kapitoly o dobrovolné skromnosti. Brno: Veronika, Hnutí Duha, 1994). Na tomto je postavené aj združovanie komunít smerujúcich k ekologickým hodnotám – nazývané ecovillages, teda ekousadlosti alebo ekodedinky (to znie ako dedinky, ktorých obyvatelia sa snažia žiť menej deštruktívne voči spoločným hodnotám a majetku ľudstva, byť ohľaduplnejší k potrebám iných a potrebám Zeme).
 4. Uhol náboženský – kresťanský – rehoľné a v poslednej dobe aj laické tzv. nové komunity známe v kresťanskom prostredí
 5. Uhol náboženský – iné náboženské komunity –
  často sú najmä oficiálnymi kresťanskými kruhmi považované za sekty. Na
  Slovensku majú slabšie zastúpenie ale v Čechách je ich viac: Ekologická
  farma Kršnův dvůr, Postupice; href=”http://www.joga.cz/scripts/index.php?center=root”>Jógacentrum Střílky; Centrá diamantovej cesty – tibetského, terravádskeho, zenového buddhizmu

ďalšou možnosťou je triedenie podľa zdieľania spoločného a spoločenského ži­vota

Na slovenskej wikipédii si môžete pozrieť pohľad (triedenie) z uhla hierarchického a nehierarchického usporiadania spoločenskej štruktúry.

žité komunity (live-in communities)

Sú spoločenstvá, ktoré žijú pospolu a v rôznom stupni zdieľajú
spoločné hodnoty od materiálnych až po náboženské a duchovné. Od komún,
cez komunity hnutia Hippies, ekologické komunity (Ecovillages), kresťaské
komúny, komunity a heretické hnutia až po šamanské, duchovné
(spirituálne) spoločenstvá rozličného zamerania.

Podobne aj directory.ic rozlišuje
5 druhov ic – intentional communities

* Ekodediny – Ecovillages
* Cohousing
* Komúny – Communes
* Kooperujúce skupiny
* Kresťanské komunity – Christian Communities

záujmové komunity (komunity združené na základe spoločných záujmov)

Sú to skupiny, menej často spoločenstvá ľudí združené na základe
spoločných záujmov, prevažne nežijúcich pospolu. Počnúc rôznymi druhmi
zberateľstva(znám­ky), zdielania ideí a štýlu (napr. Harley Davidson …)
cez umelecké a virtuálne komunity (komunity vývojárov slobodného softwaru
Open source, virtuálne mestá), až po cirkvy, náboženské obce a komunity, pre ktoré tvorí podklad spoločného života potreba spoločenstva, hlbokého komunitného zdieľania (Z týchto môžu časom vznikať zámerne budované spoločenstvá –
intentional communities, ktoré žijú pospolu). Čiastočne sem patria aj:

zážitkové komunity

zážitkové komunity, v ktorých sa ľudia stretávajú z dôvodu
prežitia spoločných zážitkov (niekedy zábavy), ktoré sú zdrojom
poznania, skúseností a silným integrujúcim činiteľom.
So zameraním na zážitok komunity, hlbokého navzájom zdieľajúceho
spoločenstva sa usporiadavajú aj tzv. Semináre budovania spoločenstva
(community building workshops), podľa metodiky M. Scotta Pecka, M.D. Viac
nájdete v článku zazitkovy-seminar-budovania-komunity.


The World Communal Scene
rozlišuje 9 typov „communal living“:

Komúny
Kibbutz
Zámerne budované spoločenstvá – Intentional
Communities
Eko-dediny
Co-housing
Kooperujúce rodiny alebo „domy“ housing co-operative
City-wide and Regional Communal Projects
Economic Communality
Network Communality Already a new kind of communality is
sprouting, based not on territory, but on the world wide electronic web.
Presumably, a bright future lies ahead for this interesting development.

Ekodediny – Ecovillages – Displays communities with the words ‚ecovillage‘ or ‚eco-village‘ in their listing. Ecovillages are generally communities with a strong ecological focus.
Cohousing – Displays communities with the words ‚cohousing‘ or ‚co-housing‘ in their listing which also indicated that they use the cohousing model. Cohousing communities generally incorporate both private homes and shared common facilities and support neighborly connections.
Komúny – Communes – Displays communities which indicated that they are 100% income sharing.
Kooperujúce skupiny – Co-ops – Displays communities with the words ‚co-op‘ or ‚coop‘ in their listing. Co-ops are cooperative, generally expense sharing, often urban, shared housing communities. Many of those listed are focused on college students.
Kresťanské komunity – Christian Communities – Displays communities with the words ‚Christian‘ in their listing.Kresťanské komunity. Gerhard Weag rozlišuje osem druhov komunít, tzv.
nové komunity (názov zaužívaný vo Francúzku)Komunity modlitieb a spoločného života – základné komunity zamerané na budovanie spravodlivejšej spoločnosti – ekumenické, charizmatické, monastické, na Slovensku Komunita Blahoslavenstiev v Okoličnom
Evanielizačné komunity – Komunita Emanuel, na Slovensku v Trenčíne, v Nitre a v Bratislave
Komunity angažujúce sa v diecéze – napr. Taizé, Slovo života
Kontenplatívne komunity – Théophanie
Komunity modlitby
Komunity prijatia – Archa, Chlieb života, Košiar v BerdineKomunity, ktoré vytvárajú novú tvár spoločnosti
Nové farnosti – medzi ne na Slovensku patria tieto nové komunity:
Fraternita Kána – Nová cesta v Poprade, Nový Jeruzalem v Žiline,
Spoločenstvo pri Dóme sv. MartinaRozdelenie podľa Pascala Pingaulta na 7 typov:

Zámerne budované komunity (IC) rozlišuje directory.ic 5 druhov

 • Základné komunity
 • Evanjelizačné komunity
 • Komunity angažujúce sa v diecéze
 • Kontemplatívne komunity
 • Komunity medzináboženských vzťahov
 • Komunity otvorené postihnutým
 • Komunity orientované na iné oblasti

Rozdelenie podľa Federica Lenoira na 3 typy:

 • Komunity laikov zaangažované v obnove cirkvi
 • Nové komunity laikov
 • Rehoľné spoločenstvá

Rabínov dar

Príbeh sa týka kláštora, ktorý v dôsledku ťažkých časov upadal. Kedysi bol sídlom veľkého rádu. Pod vplyvom proticirkevných nepokojov v sedemnástom a osemnástom storočí a vzostupu sekularizmu v devätnástom storočí prišiel o všetky svoje ďalšie kláštory. Bol zdecimovaný natoľko, že v rozpadajúcom sídle zostalo iba päť mníchov: opát a štyria ďalší, všetci viac ako sedemdesiatroční. Bolo očividné, že rád umiera.

V hlbokých lesoch obklopujúcich kláštor bola malá chatrč, ktorú čas od času používal rabín z blízkeho mesta ako pustovňu. Po mnohých rokoch modlitieb a rozjímania sa mnísi stali do istej miery okultistami a tak vždy vycítili, kedy bol rabín vo svojej pustovni. „Rabín je v lese, rabín je v lese,“ šepkávali si. Jedného dňa opáta, ktorý sa trápil nad bezprostredne hroziacou skazou rádu, napadlo pustovňu navštíviť a požiadať rabína o radu, či azda nevie o nejakej možnosti ako kláštor zachrániť.

Rabín privítal opáta vo svojej chatrči. Keď ale vysvetlil účel svojej návštevy, rabín s ním mohol iba súcitiť. „Viem, aké to je,“ horlil, „duchovno ľudí už nezaujíma. V mojom meste je to také isté. Do synagogy už skoro nikto nechodí.“ A tak starý opát a rabín spoločne smútili. Potom si čítali časti tóry a potichu hovorili o závažných filozofických veciach. Čas ubiehal a opat musel už odísť. Objali sa. „Je úžasné, že sme sa po toľkých rokoch zišli,“ povedal opát, „nedostalo sa mi však toho, po čo som prišiel. Neexistuje nič, čo by si mi mohol povedať? Ani náznak rady, ktorý by mi pomohol spasiť môj umierajúci rád?“

„Nie, je mi ľúto,“ odpovedal rabín, „neporadím ti. Jediné, čo ti môžem povedať, je, že mesiášom je jeden z vás.“

Keď sa opát vrátil do kláštora, zhromaždili sa okolo neho jeho druhovia a pýtali sa: „Tak čo povedal rabín?“ „Nemôže nám pomôcť,“ odpovedal opát. „Iba sme spolu horekovali a čítali si tóru. Jediné, čo mi povedal, keď som odchádzal, bolo niečo tajomného; Mesiášom je jeden z nás. Nepochopil som, čo tým myslel.“

V nasledujúcich dňoch, týždňoch a mesiacoch o tom starí mnísi premýšľali a pýtali sa sami seba, aký význam môžu mať rabínové slová. Mesiášom je jeden z nás? Potom ale kto? Mohol mať na mysli niekoho z nás, mníchov v tomto kláštore? Myslíš, že by to mohol byť opát? Áno, pokiaľ tým chcel na niekoho poukázať, tak potom na otca opáta. Bol naším vodcom viac než jednu generáciu. Na druhej strane však mohol myslieť aj na brata Tomáša. Brat Tomáš je iste svätý muž. Každý predsa vie, že brat Tomáš je mužom svetla. Iste ale nemohol myslieť brata Elreda. Elred je postupom času stále vrtošivejší. Ale keď o tom človek spätne premýšľa, napriek tomu, že je ľuďom tŕňom v oku, má Elred vlastne vždycky pravdu. Často veľkú pravdu. Možno, že rabín mal na mysli brat
Elreda. Ale zaisto nie brata Filipa. Filip je taký pasívny, naozajstný ťuťko. Na druhej strane však má akýsi nadprirodzený dar byť vždy tam, kde je ho najviac treba. Proste sa zázračne objaví po vašom boku, aby vám v príhodnú chvíľu pomohol. Možno, že Mesiášom je Filip. Samozrejme, že rabín ani len nepomyslel na mňa. Som úplne obyčajný človek. A čo ak myslel? Že by som bol ja ten Mesiáš? Ó Bože, ja nie. Nemôžem pre teba toľko znamenať. Alebo áno?

Keď takto premýšľali, začali sa k sebe navzájom starí mnísi chovať s mimoriadným rešpektom. A pre prípad, že by náhodou jeden z nich tiež mohol byť Mesiášom, chovali sa s momoriadnym rešpektom i sami k sebe.

Kláštor sa nachádzal v krásnom lese, a tak sa stávalo, že sem ľudia z času na čas zavítali, aby sa najedli na jeho jemnom trávniku, aby sa prešli po jeho cestičkách a aby tu občas dokonca i pomeditovali v jeho zchátralej kaplnke. A keď tak urobili, bez toho, že by si toho boli vedomí, cítili auru mimoriadnej úcty, ktorá týchto starých mníchov obklopovala, zjavne z nich vyžarovala a tak vytvárala neobyčajnú atmosféru tohoto miesta. Bolo na tom niečo podivne príťažlivého a pôsobivého. Bez toho aby vedeli prečo, začali sa stále častejšie do kláštora vracať na pikniky, zahrať sa alebo sa pomodliť. A zároveň privádzali svojich priateľov, aby im toto zaujímavé miesto ukázali. A ich priatelia privádzali svojich priateľov.

A tak sa stávalo, že niektorí z mladých mužov, ktorí prichádzali na návštevu do kláštora, sa rozprávali so starými mníchmi viac a viac. Po nejakej dobe ich jeden z nich požiadal, či by sa mohol k nim pripojiť. Potom ďalší. A ešte ďalší. Tak sa behom pár rokov kláštor znovu stal sídlom prekvitajúceho rádu a vďaka rabínovmu daru významným centom
osvietenosti a spirituality v ríši.


Príbeh neznámeho pôvodu zdieľaný v rôznych tradíciách publikoval vo svojej knihe “The different Drum” Scott Peck. Z prvého českého vydania “V jiném rytmu” Votobia preložil robo jankovich richtársky pre vsieti.sk/planetA.earth.

Gándího “svadeši”

Satiš Kumar bol Gándího žiakom a tiež mysliteľom a aktivistom tradície E. F. Schumachera. Narodil sa v Indii, za mlada bol mníchom, potom vstúpil do Gándího hnutia a neskôr takmer doslova prešiel okolo sveta. Nakoniec sa usadil v Anglicku, kde je v súčasnosti redaktorom časopisu „Resurgence“ a vedie Schumacherovu spoločnosť a Schumacher College. Je tiež šéfom Green Books, ekologicky orientovaného vydavateľstva.

Učenie M. Gándího bolo silné natoľko, aby hralo hlavnú rolu v nenásilnej revolúcii, ktorá zrušila britský kolonializmus v Indii. Základom Gándího filozofie bol princíp „svadeši“, ktorý znamenal miestnu sebestačnosť.

Mahatma Gándí bol majstrom „svadeši“ alebo domáceho hospodárstva.
Ľudia mimo Indie vedia o Gándího kampani to, že ukončila britský kolonializmus, ale to bola iba malá časť jeho boja. Väčšia zásluha Gándího práce bola v obnovení životaschopnosti Indie a v oživení jej kultúry. Gándí sa nezaujímal iba o jednoduché nahradenie bielych sahibov hnedými sahibmi, ale chcel aby vláda predala väčšinu svojej moci obciam.
Podľa Gándího duch a duša Indie sú vo vidieckych komunitách. Povedal:
„Pravú Indiu nenájdete v niekoľkých mestách, ale v jej 700 000 dedinách. Ak dediny zaniknú, India zanikne tiež.“

Svadeši je program pre dlhodobé prežitie. Gándího vízia slobodnej Indie nebola v národnom štáte, ale v konfederácii samostatných, sebestačných ľudí, žijúcich vo vidieckych komunitách, ktorí žijú z výrobkov svojich vlastných domácností. Čo najviac ekonomickej a politickej moci – vrátane moci rozhodnúť, čo by sa smelo dovážať a vyvážať z obce – by zostalo v rukách obecných starešinov.

V Indii žili ľudia tisícky rokov v relatívnej harmónii s prírodou:
bývali vo svojich domoch, robili si vlastný odev, jedli doma vypestovanú
potravu, používali doma vyrobené veci, starali sa o svoje zvieratá, lesy a
polia. Každý región Indie si vyvinul svoju vlastnú kultúru, ku ktorej
tradične prispievali potulní rozprávači, saddhuovia a nepretržitý prúd
mníchov. Podľa princípov svadeši, čokoľvek vyrobené v obci
musí byť v prvom rade použité členmi obce. Obchodovanie medzi obcami
navzájom a medzi obcami a mestami by malo byť minimálne. Iba výrobky a
služby, ktoré nemôžu byť vyprodukované komunitou, môžu byť kúpené
zvonka.

Svadeši sa vyhýba ekonomickej závislosti na vonkajšom trhu,
ktorý by mohol urobiť vidiecku komunitu zraniteľnou. Takisto sa vyhýba
zbytočnej, plytvajúcej a deštruktívnej doprave. Obec musí budovať silnú
ekonomickú základňu, aby uspokojila väčšinu svojich potrieb a všetci
členovia komunity by mali preto uprednostňovať miestne tovary a služby.

Každá vidiecka komunita slobodnej Indie by mala mať svojich vlastných
tesárov, obuvníkov, hrnčiarov, staviteľov, farmárov, technikov, tkáčov,
učiteľov, bankárov, obchodníkov, hudobníkov, umelcov a kňazov. Inými
slovami každá obec by mala byť mikrosvetom Indie – sieť voľne
prepojených komunít. Gándí považoval tieto obce za tak dôležité, že si
myslel, že by mali dostať štatút „vidieckych republík“.

Vidiecka komunita by mala stelesňovať duch domova – rozšírenú rodinu
a nie hŕbu konkurujúcich si jednotlivcov. Gandhího sen nebola osobná
sebestačnosť, dokonca ani rodinná sebestačnosť, ale komunitná
sebestačnosť.

Briti verili v centralizovaný, industrializovaný a zmechanizovaný spôsob
výroby. Gándí obrátil tento princíp naruby a za najlepší pokladal
decentralizovaný miestny remeselný spôsob výroby. Alebo ako sám povedal:
„Nie masovú výrobu ale výrobu más.“

Prijatím princípu výroby más by vidiecke komunity boli schopné vrátiť
hodnotu ručnej práci. Existuje aj istá „vnútorná“ hodnota vo všetkom,
čo robíme vlastnými rukami a pri odovzdaní práce stroju nestrácame len
materiálny úžitok, ale aj duševný úžitok, pretože ručná práca nám
dáva i pokoj na duši, premýšľavú myseľ a pocit naplnenia. Gandhí
napísal: „Je to tragédia najvyššieho stupňa, že milióny ľudí prestali
používať ruky ako ruky. Príroda nám udelila tento obrovský dar – ruky.
Ak mánia po strojoch bude pokračovať, je veľmi pravdepodobné, že príde
čas, keď budeme takí neschopní a slabí, že sa začneme preklínať za to,
že sme zabudli, ako sa používajú živé stroje, ktoré nám dal Boh. Všetci
sa nemôžeme držať v kondícii hrami a cvičením a prečo by sme mali
vymeniť užitočnú a produktívnu ťažkú prácu za neužitočné,
neproduktívne a nákladné športy a hry. Masová výroba sa stará iba
o výrobok, kdežto výroba masami sa zaujíma o výrobok, výrobcov a
výrobný proces.“

Hnacou silou masovej výroby je kult jednotlivca. Aký iný motív môže
byť pre rozšírovanie ekonomiky na globálnu úroveň, ak nie túžba po
osobnom a firemnom prospechu?

Naproti tomu miestna ekonomika utvrdzuje komunitného ducha, vzťahy v komunite a jej blaho. Takáto ekonomika podporuje vzájomnú pomoc. Členovia obce sa starajú o seba, o svoje rodiny, susedov, zvieratá, polia, lesy a všetky prírodné zdroje tak aby prinášali úžitok prítomným aj budúcim generáciám.

Masová výroba núti ľudí opúšťať svoje dediny, pôdu, remeslá,
gazdovstvá a odísť za prácou do tovární. Z dôstojných ľudí, členov
dôstojnej vidieckej komunity, sa stávajú kolieska stroja, stojace pri
bežiacom páse, žijúce v bedárskych štvrtiach na okraji veľkých miest a
závislé na milosrdenstve svojich šéfov. Stále menej a menej ľudí je
potrebných na prácu, pretože priemyselníci chcú väčšiu produktivitu.
Manažéri finančného hospodárstva chcú ešte efektívnejšie stroje, ktoré
pracujú stále rýchlejšie a výsledkom bude to, že muži a ženy budú
vyhodení na smetisko nezamestnanosti. Taká spoločnosť vytvára milióny
ľudí bez práce a koreňov zavislých na štáte alebo žobrajúcich na ulici.
svadeši je stroj podriadený pracovníkovi – nemôže sa stať
šéfom, diktujúcim tempo ľudskej činnosti. Podobne aj trhová sila by mala
slúžiť komunite a nie nútiť ľudí, aby sa prispôsobovali trhu.

Gándí vedel, že s globalizáciou ekonomiky sa bude každý národ
snažiť viac vyvážať ako dovážať, aby sa udržala priaznivá obchodná
bilancia. Vedel, že budú večné ekonomické krízy, trvalá nezamestnanosť a
permanentná nespokojnosť ľudí.

V komunitách praktizujúcich svadeši bude mať aj ekonomika svoje
miesto, ale nebude ovládať spoločnosť. Po prekročení určitej hranice sa
ekonomický rast stáva škodlivý ľudskému blahobytu. Moderný pohľad na
svet je taký, že čím viac materiálnych statkov máte, tým lepší je váš
život. Ale Gándí povedal: „Určitý stupeň fyzického pohodlia je nutný,
ale po dosiahnutí istej úrovne sa stáva prekážkou namiesto pomôckou, preto
ideál o vytvorení neobmedzeného počtu potrieb a ich uspokojovanie sa zdá
byť preludom a pascou. Uspokojovanie potrieb človeka sa musí v určitom bode
zastaviť skôr, než dôjde k fyzickému úpadku. Európania budú musieť
premodelovať svoj pohľad na svet, ak nechcú zahynúť pod váhou pohodlia,
ktorého otrokmi sa stávajú.“

Kvôli ochrane svojich ekonomických záujmov idú krajiny do vojny –
konvenčnej aj ekonomickej. Gandhí povedal: „Ľudia musia žiť vo vidieckych
komunitách a jednoduchých domovoch a nie túžiť po živote v palácoch.“
Milióny ľudí nikdy nebudú žiť v mieri, ak budú neustále bojovať za
vyššiu životnú úroveň.

Vo svete nemôže byť skutočný mier, ak hľadíme na druhé krajiny ako na
zdroje nerastných surovín alebo ako na potencionálne trhy priemyselných
výrobkov. Semená vojny sú vysievané ekonomickou chamtivosťou. Ak
analyzujeme príčiny vojen počas celej histórie, zistíme, že ekonomická
expanzia následne vedie k vojenskému dobrodružstvu. „Je tu dosť pre
každého potreby, ale nie dosť pre chamtivosť všetkých.“ Svadeši je tak
nevyhnutná podmienka mieru.

Súčasní ekonómovia a priemyselníci nevidia, kedy dosť je DOSŤ. Aj keď
krajiny majú veľmi vysokú životnú úroveň, stále sú posadnuté
myšlienkou ekonomického rastu. Tí, ktorí nevedia kedy dosť je dosť,
nebudú mať nikdy dosť, ale tí, ktorí to vedia, už majú dosť.

Svadeši je cesta k všeobecnému mieru: mier so sebou, mier medzi
ľuďmi, mier s prírodou. Globálna ekonomika ženie ľudí k vysokému
výkonu, vysokému zisku, vysokým materialistickým ambíciám. Toto vedie
k stresu, strate zmyslu života, strate vnútorného pokoja, strate miesta pre
osobné a rodinné vzťahy a strate duchovného života. Gandhí si uvedomil,
že v minulosti život v Indii bol nielen prekvitajúci, ale aj napomáhajúci
filozofickému a duchovnému rozvoju. Pre Gandhího bola koncepcia
svadeši duchovnou nevyhnutnosťou.

nástup britského kolonializmu

Z historického hľadiska bola indická miestna ekonomika závislá na
najproduktívnejšom a udržateľnom poľnohospodárstve a záhradníctve,
hrnčiarstve, nábytkárstve, kováčstve, šperkárstve, kožiarstve a
ďalších ekonomických činnostiach. Ale jej základom bolo textilníctvo.
Každá dedina mala vlastných pradiarov, tkáčov a farbiarov, ktorí boli
srdcom vidieckej ekonomiky. Avšak, keď bola India zaplavená lacným,
priemyselne vyrobeným textilom z Lancashiru, miestni textilní umelci boli
zlikvidovaní, čím komunita veľmi utrpela. Gandhí považoval za dôležité,
aby bol tento priemysel obnovený a začal viesť kampaň proti prílevu plátna
z Británie. Vďaka jeho úsiliu sa spojilo tisíce „nedotknuteľných“ a
hinduistov z iných kást, odvrhli továrensky vyrobené odevy dovezené
z Anglicka alebo z mestských tovární a naučili sa vyrábať vlastné
priadze a tkať vlastné odevy. Kolovrátok sa stal symbolom ekonomickej
slobody, politickej nezávislosti a družných, beztriednych komunít. Tkanie a
nosenie domácky vyrobených šiat sa stalo

Za zničenie indickej domácej ekonomiky v 18. storočí bolo zodpovedné
aj zavedenie britského vzdelávacieho systému. Lord Macaulay, ktorý
predložil Indický vzdelávací akt do bitského prlamentu povedal: „Jediná
polica dobrej európskej knižnice bola hodná celej indickej pôvodnej
literatúry… Ani ako právny jazyk, ani ako náboženský jazyk nemá sanskrit
žiadny mimoriadny nárok… Musíme sa čo najviac snažiť vytvoriť triedu
občanov – Indov po krvi a farbe, ale Angličanov vo vkuse, názoroch,
správaní a rozmýšľaní.“

Celá sila britského RAJ-u sa snažila dosiahnuť tento cieľ. Tradičné
školy boli nahradené koloniálnymi školami a univerzitami. Bohatí Indovia
boli vyslaní do škôl ako Etou a Harrow a univerzít ako Oxford a Cambridge.
Vzdelaní Indovia sa učili anglickú poéziu, anglické zákony, anglické
zvyky a zanedbávali vlastnú kultúru. Čítanie Shakespeara a London Times sa
stalo modernejším než čítanie indickej klasiky ako Ramayana, Mahabarata,
Védy a Upanišády. Vzdelaní Indovia videli svoju vlastnú kultúru ako
zaostalú, necivilizovanú a nemodernú. Chceli sa stať správcami Indie, ale
chceli vládnuť ako Briti.

Ak bol nejaký človek, ktorý reprezentoval tento typ západne vzdelaného
Inda, tak to bo J. Nehru, ktorý sa stal prvým predsedom vlády v nezávislej
Indii. Nehru sa nesnažil o industrializáciu Indie kapitalistickým spôsobom,
ale centrálnym plánovaním. Motivovaný bol intelektuálmi z Londýnskej
ekonomickej školy a spoločnosti Fabian – poradcov Labour party.

Na druhej strane Gandhí veril, že hlavným príspevkom Indie svetu bude
jednoducho jej indovstvo. Cítil, že Indovia by mali reorganizovať svojho
vlastného génia a nie skúšať napodobniť západnú kultúru, ktorá bola
nástrojom kolonializmu. Ekonomika a politika by sa nemali zaoberať len
materiálnymi vecami, ale mali by byť prostriedkami na dosiahnutie kultúrnych,
duchovných a náboženských cieľov. V skutočnosti by ekonomika nemala byť
oddelená od hlbokej duchovnej podstaty života. Podľa Gándího sa dá toto
docieliť, keď je každý jednotlivec neoddeliteľnou súčasťou komunity,
keď sa výrobky vyrábajú v malom, keď je ekonomika lokálna a keď sa
uprednostňujú domáce výrobky. Tieto podmienky sú prospešné holistickému,
náboženskému, duchovnému, ekologickému a komunitnému modelu
spoločnosti.

Z Gándího pohľadu, duchovné hodnoty by nemali byť oddelené od
politiky, ekonomiky, poľnohospodárstava, vzdelania a ostatných činností
každodenného života. V tomto celistvom modeli nie je rozpor medzi duchovným
a materiálnym. Niektorým ľuďom nevyhovuje, ak sa uzavrú do kláštorného
poriadku a venujú sa náboženstvu. Iní ľudia sú zas toho názoru, že
duchovný život je len pre svätcov. Takéto oddeľovanie náboženstva od
spoločnosti plodí korupciu, chamtivosť, súťaživosť, mocichtivosť a
vykorisťovanie slabých a chudobných. Politika a ekonomika bez idealizmu bude
len druh prostitúcie ako sex bez lásky.

Niekto sa spýtal Gándího: „Čo si myslíte o západnej civilizácii?“
On jednoducho odvetil: „Bola by to dobrá myšlienka.“ Pre Gándího
strojová civilizácia nebola žiadnou civilizáciou. Spoločnosť, v ktorej
robotníci musia pracovať pri bežiacom páse, kde priemyselne chovajú
zvieratá v krutých podmienkach a kde ekonomická aktivita nutne vedie
k ekologickej devastácii, by nemala byť ponímaná ako civilizácia. Jej
občania skončia iba ako neurotici, príroda sa neodvratne zmení na púšť a
jej mestá na betónové džungle. Inými slovami, globálna priemyselná
spoločnosť ako opak spoločnosti, ktorú tvoria zväčša samostatné komunity
zaviazané princípmi svadeši, je neudržateľná. Pre Gándího bol princíp
svadeši posvätným – tak ako princíp pravdy a nenásilia. Každé ráno a
večer opakoval Gandhí svoju oddanosť svadeši vo svojich modlitbách.

Nanešťastie, v priebehu 6 mesiacov od nezávislosti Indie bol Gándí
zavraždený a Nehru získal voľnú ruku pri budovaní indickej ekonomiky.
Nehru považoval Gándhiho myslenie za príliš idealistické, príliš
filozofické, príliš pomalé a príliš duchovné. Zhromaždil okolo seba
západným štýlom školených byrokratov a podniky, ktorým boli oddaní,
z nich urobili nevedomých agentov ekonomickej kolonizácie. Začali stavať
veľké priehrady a továrne, ktoré pre nich boli chrámami a katedrálami
novej Indie. Duch oddanosti, idealizmu a sebaobety, ktorý bol prvoradý za
vlády Gándího bol rýchlo nahradený túžbou po moci, nadradenosti, pohodlí
a peniazoch. Nehru a jeho kolegovia sledovali opačnú cestu ako svadeši a od
toho času bola história Indie históriou korupcie a politických intríg na
najvyššej úrovni. Politická kolonializácia Indie možno skončila
oficiálne nezávislosťou v roku 1947, ale jej ekonomická kolonizácia
pokračovala naďalej, a to dokonca rýchlejším tempom. India sa stala
ihriskom pre globálne ekonomické sily.

kolonializmus bez kolonizátorov

Dnes sa v Indii vládne síce bez britských vládcov, ale britským
spôsobom. Toto je tragédia Indie, ktorej koniec nie je v dohľadne.
Priemyselný magnáti, inelektuáli a podnikatelia spolu s vládou stále vidia
spasenie Indie v jej podriadenosti politike Svetovej banky a WTO. Vidia Indiu
ako súčasť globálnej ekonomiky – ktorá pracuje ruka v ruke
s nadnárodnými spoločnosťami.

Nespokojnosť medzi Indmi však rapídne stúpa. Tak ako predpovedal Mahátma
Gándí, politika prekypuje korupciou. Chudobný sú chudobnejší ako
kedykoľvek predtým a stredná vrstva sa odvracia od kongresu a podporuje buď
miestne strany alebo Hinduistický národný front. Farmári agitujú proti
nadnárodným spoločnostiam, ktoré si patentovali pôvodné indické odrody
rastlín. Globálna ekonomika GATT-WTO je postavená na piesku. Aj keď sa zdá,
že WTO drží všetko pevne v rukách, nemá žiadnu podporu medzi ľudom, a
ako sú dôsledky politky WTO vyplavované na povrch, ľudia Indie, medzi
ktorými je učenie Gandhího ešte stále živé, začnú bojovať proti
globálnej ekonomike a vrátia sa k svadeši a oživovaniu miestnej
kultúry, komunít a svojich životov. Lekcia svadeši môže priniesť nádej
pre udržateľnú ekonomiku aj medzi západných ľudí, keď sa raz odhalia
falošné sľuby ekonomického rastu a industrializmu.

autor: Satiš Kumar
Vyšlo v časopise Resurgens
Preložil Mišo Kubina

Komunita – miesto uzdravovania a rastu

By rodebert – Posted on jún 18th, 2008

Jean Vanier – Komunita – miesto uzdravovania a rastu ( kap. 7 s. 37 – 43)

Keď ľudia, ktorí poznali osamelosť veľkého mesta alebo svet násilia a
odmietania, vstúpia do komunity, nachádzajú oživujúce teplo a lásku.
Začínajú si skladať masky a rúcať bariéry a stávajú sa zraniteľnými.
Prežívajú obdobie jednoty a hlbokej radosti. No keď zhodia masky a stanú sa zraniteľnými, zároveň zisťujú, že komunita je strašné miesto, pretože
sa v nej vytvárajú vzťahy, pretože odhaľuje našu zranenú citovosť a
ukazuje, aké ťažké môže byť spolužitie s druhými, najmä s niektorými ľuďmi.

Omnoho ľahšie sa žije s knihami a predmetmi, s televíziou, so psami
alebo s mačkami! Omnoho ľahšie sa nám žije samým, radšej robíme niečo pre druhých len vtedy, keď sa nám chce! Keď žijeme každý deň s tými istými ľuďmi, všetky ich vzbury, nenávisť, závisť, strach z druhých a potreba vládnuť, utiecť alebo sa skryť akoby v nás obnovovali rany z útleho detstva a spomienky na chvíle, keď sme mali pocit, že nie sme milovaní, že sme opustení alebo rozmaznávaní. Všetky tieto biedy akoby vystupovali z hrobu, kde boli ukryté, na povrch nášho vedomia.
Cítime úzkosť v blízkosti určitých ľudí, ktorí sa na nás zavesia a žiadajú
priveľa alebo nám pripomínajú rodičov, ktorí boli priveľmi prísni alebo
nikdy nemali čas vypočuť nás. Komunita je miesto, kde sa odhaľujú
slabosti, strach a sebectvo jednotlivca. Odhaľuje sa jeho úbohosť a
nedostatky, neschopnosť rozumieť si s niektorými ľuďmi, zablokovanosť,
narušená citovosť alebo sexualita, túžby, ktoré sa zdajú byť
nenásytné, frustrácie, závisť, nenávisť a chuť ničiť. Kým sme žili sami, mohli sme si myslieť, že všetkých milujeme. Teraz, keď sme s ostatnými neustále, uvedomujeme si, akí sme neschopní milovať, ako druhých odmietame, akí sme uzavretí sami do seba. A ak sme neschopní milovať, čo v nás zostáva dobré? Už je len beznádej, úzkosť a potreba
ničiť. Láska sa potom javí ako ilúzia. Sme odsúdení na vnútornú osamelosť a na smrť.

Život v komunite je bolestivým odhalením nedostatkov, slabostí a temnôt
každého človeka, často neočakávaným odhalením netvora, ktorý sa v nás
skrýva. Ťažko sa s tým vyrovnávame. Netvora sa rýchlo snažíme odohnať
či znova ukryť a tvrdiť, že neexistuje. Alebo unikáme z komunitného
života a zo vzťahov s ostatnými, či tvrdíme, že tento netvor je ich, nie
náš. Na vine sú tí druhí, a nie my. Manželstvo, to nie sú len medové
týždne, ale i čas ochudobňovania sa a smútku. Každý stráca svoju
osobnú nezávislosť, obetuje svoje sebecké ja vzťahu, v ktorom sa muž a
žena stávajú jedným telom. Utrpenie života v komunite je rovnaké.
Komunita je miesto, kde sa odhaľuje moc sebeckého ja a kde je povolené
umrieť, aby sa ľudia stali jedným telom a prameňom života. Ježiš hovorí:
„Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie,
prinesie veľkú úrodu“ (Jn 12, 24).

Keď všetko toto vnútorné utrpenie vyjde na povrch, objavíme tiež, že
komunita je bezpečné miesto. Konečne nás druhí naozaj počúvajú a my im
postupne môžeme odhaľovať netvora, ktorý je v nás, a všetky pocity viny
ukryté v hrobe našej bytosti. Tí, ktorí nás sprevádzajú, nám
pomáhajú, aby sme ich prijali. Ukážu nám, že tento netvor podporuje našu
zraniteľnosť, túžbu po láske a zároveň strach z nej. Striehne pri bráne
nášho zraneného srdca. V každom z nás je hlboká rana lásky, volanie po
tom, aby si nás vážili, cenili a pokladali za jedinečných a dôležitých.
Naše srdce je zlomené a krváca. Tak veľmi túžime po láske, ktorá by
nepotlačila našu slobodu, nemanipulovala s nami, ale dala nám slobodu a
tvorivosť. Život v komunite je odhalením tejto hlbokej rany. Až keď
objavíme, že Boh nás neuveriteľne miluje, môžeme začať na ňu pozerať a
prijať ju. Nie sme strašní hriešnici, príšerní ľudia, ktorí sklamali a
zranili svojich rodičov a iných. Skúsenosť Boha v modlitbe, skúsenosť
lásky a prijatia v komunite, ktorá sa pre nás stala bezpečným miestom,
nám dovoľuje, aby sme sa postupne prijali takých, akí sme, s ranami a
netvormi, ktorí sú v nás. Sme zranení, ale milovaní. Môžeme rásť,
stávať sa otvorenejšími a súcitnejšími, máme poslanie. Komunita sa
stáva miestom oslobodenia a rastu.

Istý asistent z Archy mi rozprával, ako neustále pociťoval, že sa
nevyrovná svojim úspešným bratom s dobrým postavením. V rodine ho vždy
považovali za neschopného. Jeho otec ním zrejme pohŕdal až natoľko, že sa
cítil vinný a mal o sebe pokrivený obraz. V istom zmysle prišiel do Archy
hľadať útočisko, ale spočiatku si to nepriznal. Prežil silnú skúsenosť
modlitby a ozajstné vnútorné uzdravenie, najmä vtedy, keď mu Boh
v skrytosti srdca vyjavil, že je jeho milovaným synom. Lenže v komunite to
nebolo ľahké, pretože sa neustále snažil niečo si dokazovať. Stále sa
hneval alebo rmútil, ba dokonca sa vyhýbal vzťahom a rozhovorom. Ale postupne
objavoval, že ho prijímajú takého, aký je. Jedného dňa bol schopný
pripustiť, že rana z detstva bola naozaj darom. Vďaka nej a vďaka svojej
vnútornej biede a utrpeniu sa stretol s Bohom a objavil komunitu. Bolo mu
dané niečo, o čom jeho bratia so všetkými svojimi úspechmi ani netušili.
Bola mu daná vnútorná radosť, oslobodenie a pokoj, ktoré presahujú
všetko, čo si vieme predstaviť. V istom zmysle spoznal radosť a plesanie
márnotratného syna, milovaného večnou láskou takého, aký je.

Rana, ktorú každý z nás nosí v sebe a pred ktorou chceme utiecť,
môže sa stať miestom stretnutia s Bohom a s našimi bratmi a sestrami,
miestom extázy a večnej svadobnej hostiny. Pocit osamelosti, viny a
menejcennosti, pred ktorým unikáme, sa stáva miestom oslobodenia a spásy.
V srdciach máme stále konflikt, boj medzi pýchou a pokorou, nenávisťou a
láskou, odpustením a odmietnutím odpustiť, pravdou a lžou, otvorenosťou a
uzavretím sa do seba. Na tejto ceste oslobodenia každý napreduje
k vnútornej jednote a k uzdraveniu. Keď začínajú padať bariéry, naše
srdce sa objavuje v celej svojej kráse a utrpení. Pre rany a hriech je plné
temnôt a pomstivosti. Zároveň je však miestom, kde sídli Boh: chrámom
Ducha Svätého. Tohto zraniteľného srdca, ktoré priťahuje sexualita a
ktoré je schopné nenávidieť a žiarliť, sa nesmieme báť. Nesmieme sa
utiekať k moci a k poznaniu, aby sme našli vlastnú slávu a nezávislosť.
Naopak, musíme dovoliť Bohu, aby v ňom zaujal miesto, očistil ho a
prežiaril. Postupne, ako sa odvaľuje kameň z nášho hrobu a objavuje sa
naše poslanie, zisťujeme, že sme milovaní a že nám je odpustené. Vtedy sa
hrob mocou lásky a Ducha Svätého stáva miestom života. Srdce ožíva
v čistote.

Pôsobením Božej milosti objavujeme nový život, zrodený z Ducha. Toto
zostúpenie do hlbín srdca je tunelom utrpenia, ale tiež oslobodením lásky.
Keď sa bariéry sebectva, potreba osvedčiť sa a byť uznávaný pre svoju
vlastnú slávu rúcajú a padajú, je to bolestivé. Keď sa dieťa, ktoré je
v nás, znova rodí a sebecký dospelý človek umiera, to je oslobodenie.
Ježiš povedal, že ak sa nezmeníme a nebudeme ako malé deti, nevojdeme do
nebeského kráľovstva. Zjavenie lásky je určené deťom, a nie múdrym a
rozumným tohto sveta. Ak žijeme naozaj podľa svojho srdca, žijeme podľa
Ducha Svätého, ktorý v nás prebýva. Vidíme iných tak, ako ich vidí Boh,
vidíme ich rany a utrpenia; ale už sa na ne nepozeráme ako na problémy.
Vidíme v nich Boha. Lenže takto, bez ochranných bariér, sa staneme veľmi
zraniteľnými a chudobnými. „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je
nebeské kráľovstvo“ (Mt 5, 3). Táto chudoba sa stáva naším bohatstvom,
pretože od tejto chvíle už nežijeme pre svoju vlastnú slávu, ale pre
Božiu lásku a moc, ktorá sa prejavuje v slabosti. Dnes je čím ďalej, tým
viac skupín, ktoré sa zameriavajú na veľké veci – mierové a ekologické
hnutia, hnutia na obranu utláčaných, hnutia za oslobodenie žien, hnutia
zamerané proti týraniu atď. Všetky hnutia sú dôležité. Vyžarujú pravdu
a slobodu, pracujú pre spravodlivosť a pokoj vo svete, avšak za predpokladu
že sa zakladajú, na určitom spôsobe komunitného života a čoraz viac si
uvedomujú, že v každom človeku (a nielen v určitých kategóriách
ľudí) existuje svet temnôt, strachu a nenávisti. Inak im hrozí, že sa
stanú príliš násilnými a rozdelia svet na utláčateľov a utláčaných,
na dobrých a zlých. Často vidíme zlo mimo nás a bojujeme proti nemu preto,
aby sme ho neuzreli v sebe.

Rozdiel medzi komunitou a skupinou, ktorá sa zameriava výlučne na určitý
problém, je ten, že skupina vidí nepriateľa mimo seba. Boj je obrátený
smerom von a je v ňom víťaz a porazený. Skupina vie, že má pravdu, a
snaží sa ju presadiť. Členovia komunity naopak vedia, že boj sa odohráva
vo vnútri každej osoby a vo vnútri komunity, vedia, že boj sa má viesť
proti mocnostiam pýchy, elitárstva, nenávisti a depresie. To sú nepriatelia,
ktorí zraňujú a deptajú ostatných a spôsobujú rozdelenia a vojny
akéhokoľvek druhu. Nepriateľ je vo vnútri, nie vonku. „Prvé výhonky
záujmu o existenciu a zdroj našich predsudkov, skrytej agresivity,
iracionálneho strachu, vnútorného zaslepenia, duševných návykov, odporu
k rastu – to je začiatok vývojového skoku. Hlavná hrozba pre naše
prežitie nepochádza z vonkajšieho sveta, ale z našej vlastnej ľudskej
prirodzenosti. Svet do nebezpečenstva uvádza naša ľahostajnosť, agresivita,
sebectvo, pýcha a dobrovoľná neznalosť vecí. Ak neskrotíme a nepremeníme,
potenciál zla, ktorý je v duši každého človeka, budeme stratení. Ako to
môžeme urobiť, ak nie sme rozhodnutí vidieť zlo, ktoré je v nás,
s rovnakou presnosťou, objektívnym rozlišovaním a s rovnako prísnou
metodológiou, s akou sa dívame na vonkajší svet?“ Svätý Ján z Kríža
hovorí, že láska k Bohu a láska k blížnemu majú ten istý zdroj a ten
istý cieľ. Ak rastieme v láske k blížnemu, rastieme v láske k Bohu. Ak
si uzavrieme srdce pred blížnym, uzavrieme si ho pred Bohom. Ján, Ježišov
milovaný učeník, vo svojich listoch hovorieval to isté: „Ak má niekto
pozemský majetok a vidí brata v núdzi, a srdce si pred ním zatvorí, ako
v ňom môže ostávať Božia láska?“ (1 Jn 3, 17). „A predsa vám
píšem nové prikázanie, ktoré je pravdivé v ňom aj vo vás, lebo tma
odchádza a už svieti pravé svetlo. Kto nenávidí svojho brata, je v tme a
chodí v tme a nevie, kam ide, lebo tma mu zaslepila oči“ (1 Jn 2, 8.11).
Život v komunite so všetkými ťažkosťami je výnimočnou príležitosťou
k rastu. V každom človeku je smäd po jednote s niekým, volanie po láske
niekoho a pochopení niekým iným – a nie po jeho súde a odsúdení;
hlboká túžba byť uznaný ako vzácna a jedinečná bytosť. Táto jednota
však prináša so sebou nároky: musíme vyliezť zo svojej ulity, stať sa
zraniteľnými, aby sme mohli iných milovať a pochopiť, uznať každého
človeka za jedinečného a nenahraditeľného, podeliť sa s ním, poskytnúť
mu miesto a pokrm. V tom je práve utrpenie, strach a dokonca niekedy
i neschopnosť milovať. Ježiš vyzýva svojich učeníkov, aby milovali, aby
sa navzájom milovali tak, ako ich on miluje; nielen tak, ako oni milujú sami
seba. Navrhuje niečo nové: milovať iných Božou láskou, dívať sa na nich
jeho očami. Takto ich môžeme vidieť a milovať len vtedy, ak vo viere
zakúsime, že Ježiš nás miluje oslobodzujúcou láskou. Len vtedy sa
môžeme otvoriť, stať sa zraniteľnými, rásť v otvorenosti voči iným a
dať svoj život. Komunita je miesto, kde sa učíme milovať a stávať sa
tvorcami pokoja. Preto je nutné, aby komunity rástli, rozvíjali sa a
prehlbovali a aby sa zakladali a podporovali nové a nové
komunity.

Zážitok komunity

Slovo komunita v nás môže vyvolávať rôzne predstavy. Pre niekoho je to skupina ľudí, obývajúca isté územie, pre iného uzavreté spoločenstvo, vyznávajúce spoločné princípy, či dokonca sekta. Mnohým sa možno vynorí pred očami éra hippies, deti kvetov s ich voľnou láskou. My sa však pozrieme na komunitu tak, ako ju chápe americký psychiater M. Scott Peck, autor mnohých populárnych kníh. Semináre s názvom Budovanie spoločenstva podľa modelu Scotta Pecka sa uskutočňujú aj na Slovensku a v Čechách. O čo vlastne na týchto seminároch ide? Čo sa dá vybudovať v priebehu niekoľkých dní? Má to vôbec nejaký praktický úžitok pre náš každodenný život?

Komunitu opísal M. Scott Peck v knihe „V jiném rytmu“ (Votobia 1995) ako „skupinu aspoň dvoch ľudí, ktorí sú bez ohľadu na rozdielnosti, ktoré sú medzi nimi, schopní tieto
rozdielnosti preklenúť a oceňovať, čo im dáva schopnosť efektívne a otvorene komunikovať a spolupracovať na dosiahnutí spoločných cieľov. Ako dôsledok mnohí členovia skupiny budujúcej komunitu prežívajú pocit svojej jedinečnosti a hlbokej spoločnej jednoty, ktorú veľmi zriedka alebo ešte nikdy necítili v iných skupinách.“

Potom je aj akýkoľvek vzťah dvoch ľudí vlastne komunitou. Každá
dvojica v hĺbke duše túži, aby sa dopracovala k tým úžasným pocitom
porozumenia a vzájomného rešpektovania bez toho, aby sa museli meniť,
brániť, bojovať, pretvarovať a vzdávať sa svojho „ja“. Pravdou je, že
málokedy sa to podarí dosiahnuť či už vo dvojici, alebo vo viacpočetnej
skupine. Takmer každý má za sebou tristné zážitky nepochopenia a
odmietnutia. Napríklad keď jeho myšlienky či potreby zmietli zo stola jeho
najbližší, alebo ho „prevalcovala“ väčšina kdesi v kolektíve.
Ostáva len pocit trpkosti a nespokojnosti, ktorý často zamaskujeme normami
slušného správania, aby sme podporili zdanie bezkonfliktnosti. Prejaviť
svoje pocity sa v našej západnej kultúre nenosí, krajšie vyzeráme
v očiach iných, ak sme (hoci len zdanlivo) nad vecou. Po takýchto
zážitkoch, keď sa cítime nepochopení a odstrčení, sa len utvrdzujeme
v presvedčení, že nemá cenu sa angažovať, ísť s „kožou na trh“,
brať ohľad na ostatných. Kolotoč citových zranení sa však začína oveľa
skôr, už v detstve. Už vtedy sa začíname otupovať, budujeme si opevnenia,
nasadzujeme masky a s nimi bezpečne fungujeme. Lenže to medziľudské hlboké
porozumenie a vzájomné prijatie nám neprestajne chýba. Aj to je dôvod,
prečo sa niektorí vydávajú na zážitkovú cestu hľadania komunity.

Komunity sú rôzne

Spomenuli sme to už v úvode. Denno-denne sme súčasťou nejakých
zoskupení, niekam sa začleňujeme. Môžeme sa pozrieť, ako komunity delí
Wikipédia:
● Žité komunity. Sú to spoločenstvá, ktoré žijú
pospolu a vyznávajú spoločné hodnoty, materiálne, duchovné či
náboženské. Patria sem aj komúny, pre ktoré je charakteristické, že majú
spoločný rozpočet. Na Slovensku sú azda najrozšírenejšie rôzne
ekologické a kresťanské komunity, prípadne iné spirituálne zamerané
spoločenstvá.
● Záujmové komunity. Spoločenstvá združené na základe
spoločných záujmov, ktorých členovia spolu nežijú. Môžu to byť
skupiny, ktoré spája spoločné hobby, riešenie spoločného problému,
vyznávanie spoločných ideí či spoločného životného štýlu. Patria sem
aj cirkvi a náboženské obce.
● Zážitkové komunity. V nich sa ľudia stretávajú
preto, aby zažili spoločné zážitky. Môže pritom ísť buď o zábavu,
alebo o získavanie skúseností a osobný rozvoj. Sem možno zaradiť
semináre budovania komunity podľa M. Scotta Pecka.

Pravá komunita

M. Scott Peck často používa pojem pravá, skutočná komunita. „Pokiaľ máme toto slovo používať zmysluplne,“ môžeme sa dočítať v knihe V jiném rytmu, „musíme ho ohraničiť na skupinu jednotlivcov, ktorí sa naučili spolu úprimne komunikovať,
ktorých vzťahy sú hlbšie ako ich predstieraná vyrovnanosť; u ktorých sa
vyvinula akási príznačná oddanosť spoločnej radosti a smútku a tešenia
sa jeden z druhého a prijímanie stavu druhého za vlastný.“

Veľmi zaujímavé je sledovať, ako sa v komunite dosahuje konsenzus.
Práve konsenzom sa komunita líši od iných typov spoločenstiev.
Demokratický systém je založený na tom, že s riešením súhlasí aspoň
51 percent účastníkov. Konsenzus naproti tomu znamená, že riešenie je
prijateľné pre všetkých 100 percent účastníkov. Takýto všeobecný
súhlas sa nám môže javiť podozrivý, poznáme to možno aj z vlastnej
skúsenosti, že niečo odsúhlasíme zo strachu byť iný (veď hlasujú
všetci za), alebo z ľahostajnosti (aby som už mal pokoj). V prípade
skutočnej komunity sa však súhlas absolútnej väčšiny nedosahuje
„davovou psychózou“. Vychádza práve zo slobody, že môžem bezpečne
vyjadriť opačný názor a zvrátiť chod udalostí, aj keby to bolo v rozpore
s tým, čo si myslia všetci ostatní, a zároveň vedieť, že sa za to
nestanem terčom odsúdenia.

Iný zaujímavý pohľad na skutočnú komunitu napísal francúzsky teológ
a filozof, zakladateľ siete komunít Archa, Jean Vanier, v knihe
Komunita – miesto uzdravovania a rastu„Rozdiel medzi
komunitou a skupinou, ktorá sa zameriava výlučne na určitý problém, je
ten, že skupina vidí nepriateľa mimo seba. Boj je obrátený smerom von a je
v ňom víťaz a porazený. Skupina vie, že má pravdu, a snaží sa ju
presadiť. Členovia komunity naopak vedia, že boj sa odohráva vo vnútri
každej osoby a vo vnútri komunity, vedia, že boj sa má viesť proti
mocnostiam pýchy, elitárstva, nenávisti a depresie. To sú nepriatelia,
ktorí zraňujú a deptajú ostatných, a spôsobujú rozdelenia a vojny
akéhokoľvek druhu. Nepriateľ je vo vnútri, nie vonku.“

Prvý krok – Pseudokomunita

Ak sa zíde skupina ľudí na seminári, takmer každý sa pýta, ako má
vlastne vyzerať výsledok – teda stav, keď vznikne komunita? Facilitátori,
tichí sprievodcovia celého procesu, vždy len odpovedia: „To sa nedá
opísať, to zistíte, keď to nastane.“ Lenže málokto sa vyhne tomu, aby
nevydával želanie za skutočnosť. Preto sa často na začiatku vytvára
akási pseudokomunita, ktorá sa len predstiera. Ľudia sú k sebe prehnane
milí, zdvorilí, vyhýbajú sa konfliktom. Neukazujú však svoju pravú tvár,
individuálne rozdiely sa skrývajú alebo obchádzajú. Je to vlastne prvá zo
štyroch zákonitých fáz budovania komunity. Anthony de Mello v knihe
Bdelosť napísal: „Komunitu môžu tvoriť iba králi a kráľovné. Ste králi, nie žobráci. Ste kráľovné, nie žobráčky. V pravej komunite nenájdete žobrácku misku. Nie je tam žiadna pripútanosť, žiadny strach, žiadne privlastňovanie si a žiadne vyžadovanie. Jednoducho slobodní ľudia, nie otroci.“ Keď to parafrázujeme, v pseudokomunite fungujeme ako otroci, plní strachu, čo si o nás pomyslia iní, ako nás prijmú či neprijmú, odkázaní na to, čo spravia ostatní, nedovolíme si prejaviť svoju podstatu. Pseudokomunitu formuje strach a závislosť. A ako napísal Peck:
„Pseudokomunita konflikty odmieta, komunita ich rieši.“

Zodpovednosť

Aby sa komunita mohla vytvoriť, sú na to potrebné určité pravidlá,
ktoré by mal dodržiavať každý zúčastnený. To prvé a hlavné pravidlo
znie: Buďte voči komunite zodpovední. Znamená to, že je nutné, aby všetci
ostali na seminári celý čas, aby neušli „z boja“, aj keď nastanú
ťažké chvíle. Keby bolo budovanie komunity jednoduché a bezbolestné,
zrejme by sme nepotrebovali chodiť na semináre. Ujsť možno nielen fyzicky
(že sa zbalíme a odídeme), ale aj psychicky, že sa uzavrieme do bezpečnej
ulity a povieme si, že s touto skupinou nechceme mať nič spoločné. Proces
je hlavne na začiatku ťažký a bolestný. Snaha vyhnúť sa nepríjemným
emóciám je preto pochopiteľná. Ale za výsledok sú zodpovední všetci. To
najlepšie, čo môže každý urobiť, je zdôveriť sa so svojimi obavami a
pocitmi nespokojnosti skupine. Jednotliví členovia skupiny by si mali dať
vnútorný záväzok, že vytrvajú pospolu v dobrom aj v zlom a budú
prítomní či už verbálne, alebo mlčky. Mlčanie je na seminári častým
javom: Spočiatku rozpačité a plné napätia z toho, že sa nič
„nedeje“ sa postupne mení na ticho požehnané, v ktorom
myšlienky a emócie majú čas dozrieť a uzrieť svetlo sveta. Ticho je často
zdrojom prvých konfliktov, keď sa s postupujúcim časom objavia prvé pocity
hnevu a frustrácie. Niektorí účastníci majú pocit, že z ticha nemôže
nič vzniknúť, chcú zachrániť situáciu a popohnať proces budovania
komunity. A tak vyjadria svoju nespokojnosť…

Chaos – proces pokračuje

Je to ďalšia fáza budovania komunity, keď konečne individuálne rozdiely
vyplávajú na povrch. Nespokojnosť a nepriateľstvo sa začnú ventilovať.
Objavujú sa návrhy, ako komunitu zorganizovať (lenže tadiaľto cesta
nevedie), alebo sa hľadá vinník, ktorý proces brzdí. Neraz sa v role
vinníkov ocitnú facilitátori (lebo vedia a nepovedia, nič nerobia, len
vyčkávajú). Vinníkmi sú raz tí, čo mlčia, a o chvíľu tí, čo veľa
hovoria. Scott Peck píše:
„Chaos sa vždy sústreďuje okolo dobre mienených, ale scestných
pokusov o uzdravenie a zmenu.“
 Kým sa nás ktokoľvek usiluje
naprávať a meniť, dáva tým najavo, že nás neprijíma takých, akí sme.
V atmosfére neprijatia sa celkom pochopiteľne nemôžeme cítiť bezpečne.
Lenže pocit bezpečia je ďalším z predpokladov vytvorenia skutočnej
komunity. Len v bezpečnom prostredí sa dokážeme vzdať ochranných
mechanizmov a otvoriť sa.
„A tak sa paradoxne skupina ľudí začne ozdravovať a pretvárať až
vtedy, keď sa jej členovia naučia o premenu a ozdravenie sa
nepokúšať,“
 píše M. Scott Peck ďalej. „Komunita je
bezpečným miestom práve preto, že sa vás nikto nepokúša ozdraviť či
pretvoriť, dať vás do poriadku alebo zmeniť. Namiesto toho vás členovia
prijímajú takých, akí ste. A ak ste slobodní, môžete sa zbaviť svojej
ostražitosti, odložiť masku a prestrojenie; môžete hľadať svoje
psychické a duchovné zdravie; môžete sa stať úplne a výsostne sami
sebou.“

Keďže slovo komunita má veľa spoločného so slovom komunikácia,
v tejto chaotickej fáze sa ukážu nefunkčné spôsoby komunikácie, ktoré
proces tvorby komunity brzdia:

– párovanie a vytváranie spolkov,
– očakávania, predsudky a ideologická skostnatenosť,
– vzájomné uzdravovanie,
– ponúkanie rád a riešení,
– ignorovanie bolesti (vlastnej či cudzej),
– vyhýbanie sa procesu a cieľu.

Vyhýbacie manévre môžu byť tiež rôzne, dobré je, ak ich vieme
rozpoznať u seba i u ostatných. Najčastejšie sa vyhýbame útekom
od nepríjemnej situácie
, v praxi to vyzerá tak, že odbáčame od
témy, odvádzame pozornosť na menej konfliktné a bolestné záležitosti.
Vyhýbanie však môže mať aj podobu vzájomného boja a
presviedčania
 o svojej pravde či hľadania obetného baránka, na
ktorého možno zviesť vinu za neúspech skupiny a odviesť pozornosť od seba
samého. Ďalšou slepou uličkou je pokus o organizovanie
času, situácie alebo komunikácie. Touto cestou však nie je možné
dosiahnuť konsenzus a ani stav, príznačný pre skutočnú komunitu, ktorý
Scott Peck nazývam „prúd vodcovstva“. Konsenzus totiž možno
dosiahnuť, keď sa každý v skupine cíti ako vodca a každý v určitom
momente môže svojimi schopnosťami a darmi prispieť k spoločnému
výsledku.

Čo pomáha

Ak vieme, čo budovaniu komunity nepomáha, existujú komunikačné
nástroje, ktoré sú naopak veľmi nápomocné:
● Hovoriť len vtedy, keď cítim pohnutie. (Mnohí ľudia doslova fyzicky
cítia búšenie srdca, keď chcú niečo povedať; je to pre nich akýsi
barometer dôležitosti ich slov. Tým sa vyhnú hovoreniu „len aby reč
nestála“.)
● Byť tu a teraz. (Hovoriť o tom, čo práve cítim a vnímam, nie o tom,
čo bolo dávno a nemá to dosah na prítomnosť.)
● Prijímať bolesť rovnako ako radosť.
● Ochota stať sa zraniteľným.
● Správať sa k ostatným s rešpektom a láskou.
● Vyjadrovať sa konkrétne a osobne. (Nepoužívať všeobecné výroky typu
„Rozvod je vždy ťažký.“ Lepšie je „Rozvod bol pre mňa
strašný.“)
● Ak hovorím o niekom, hovoriť priamo k nemu. (K tomu patrí oslovenie
menom. Takže nehovoríme „Ona sa vôbec nesnaží“, ale „Janka, cítim,
že sa teraz nesnažíš.“)
● Ak som nespokojný v skupine, treba to povedať.
● Byť zodpovedný za seba a za skupinu.
● Nevylučovať z diania seba ani nikoho iného.
● Vnímať skupinu ako celok.
● Otvoriť sa novému, experimentovať, učiť sa.
● Stíšiť sa a otvoriť sa prázdnote. (Len keď sa stíšim, dokážem sa
ponoriť do svojho vnútra a odhaliť skutočné pocity.)

Prázdnota

Takto sa označuje tretia fáza budovania komunity. Je to most medzi chaosom
a komunitou. V tejto fáze sa ľudia potrebujú vzdať komunikačných bariér,
o ktorých sme písali vyššie – predsudkov, domýšľavosti, svojich
presvedčení. Prázdnota okrem iného znamená schopnosť stíšiť sa a
v tichu byť maximálne pozorný k sebe i k ostatným. Keď niekto
v skupine hovorí, netreba si hneď chystať odpoveď, čo by ste na to
povedali, ale počúvať ho celým srdcom. Týmto úprimným záujmom vytvárate
pre druhého priestor, aby sa mohol vzdať kontroly a vyjadriť sám seba. Ak
dokážete mlčky vnímať, doprajete nielen sebe, ale aj celej skupine
stráviť obsah toho, čo práve niekto vyslovil. Zvlášť ak ide o niečo
emocionálne citlivé, bolestné. Tak rastie aj ochota členov skupiny vzdať sa
kontroly.

Potreba kontroly súvisí s dvomi druhmi strachu, ktoré
sú spolu úzko prepojené: so strachom zo zlyhania, ktorý je
v našej kultúre nesmierne silný; a so strachom zo zranenia,
ak odložíme „brnenie“ a odhalíme svoju zraniteľnosť. V prázdnote
však napriek všetkým strachom niektorí členovia skupiny cítia silnú
potrebu zbaviť sa obáv, pochybností, porážok a zlyhaní, a napokon sa
odvážia podeliť o tieto pocity s ostatnými. Presne tu nastáva bod zlomu.
Buď sa skupina pokúsi od nepríjemných tém ujsť späť ku pseudokomunite,
prípadne začať liečiť a naprávať tých, čo odhalili svoje slabé miesta,
alebo sa dokážu aj ostatní otvoriť a zbaviť sa záťaže, ktorá ich brzdí
v ceste k zážitku komunity. Keď sa srdce zbaví opevnenia, môže ním
začať prúdiť láska. Jean Vanier napísal, že „v každom človeku je
smäd po jednote s niekým, volanie po láske niekoho a pochopení niekým
iným – a nie po jeho súde a odsúdení; hlboká túžba byť uznaný ako
vzácna a jedinečná bytosť. Táto jednota však prináša so sebou nároky:
musíme vyliezť zo svojej ulity, stať sa zraniteľnými, aby sme mohli iných
milovať a pochopiť, uznať každého človeka za jedinečného a
nenahraditeľného, podeliť sa s ním, poskytnúť mu miesto a
pokrm.“

A sme v cieli

Vytvorili sme komunitu. Jedinečné prepojenie ľudí, kde vyjadrovanie a
zdieľanie pocitov plynie v kruhu ako vlna. Človek je sám sebou a zároveň
intenzívne zakúša príslušnosť k celku. „V tejto záverečnej etape sa
rozhostí absolútny pokoj,“ opisuje zrodenie komunity M. Scott Peck.
„Miestnosť sa kúpe v mieri. Potom o sebe ticho začína rozprávať
jedna členka skupiny. Hovorí o svojom najhlbšom vnútri. Skupina jej visí
na perách. Keď skončí, je ticho. Trvá dlho. Dlhé sa však nezdá. Potom sa
z ticha pomaly ozve ďalší člen skupiny. Aj on hovorí o sebe –
s hĺbkou a veľmi osobne. Nesnaží sa predchádzajúcu členku uzdraviť či
konvertovať. Dokonca sa ani nesnaží jej odpovedať. Ostatní členovia
napriek tomu nemajú pocit, že by ju ignoroval. Majú pocit, ako by si líhal
vedľa nej na oltár.“
 Tento zážitok je nesmierne uzdravujúci.
Prichádza vo chvíli, keď už nikto nemá potrebu druhých liečiť a
naprávať. Naopak, teraz je v tichu cítiť úctu, lásku a pochopenie. To, po
čom tak veľmi túžime v každodenných vzťahoch.

„Pre mňa osobne je komunita, tak ako som ju mala možnosť
zažiť,“
napísala Júlia Halamová, „skupinou ľudí, v ktorej môžem uplatniť svoj jedinečný potenciál a vedieť, že som iná, odlišná, a práve preto vzácna i potrebná. Zároveň mi komunita poskytuje priestor pre spontánnosť, môžem v nej plakať alebo sa radovať,
som schopná sa podeliť o svoje neúspechy, nedostatky a predsa cítiť, že
som nestratila nič zo svojej ceny. Viem, že som časťou tejto skupiny ľudí,
že sem patrím. Vzájomná láska, rešpekt a prijatie medzi členmi komunity
je veľmi intenzívne. Ale nielen toto, zároveň ako keby skupina ako celok
bola schopná sa dostať ku zdroju fenomenálnej múdrosti a kreativity, ktorá
je neporovnateľná s bežnými skúsenosťami.“

Čo ďalej?

Návrat do reality po zážitku komunity býva často bolestný. Je isté,
že po tomto zážitku už nie je nič také isté, ako predtým. Bežné
medziľudské vzťahy sa môžu členom komunity javiť ako povrchné či
nedokonalé. Citlivejšie vnímajú pretvárku, no rovnako citlivo a súcitne
vnímajú aj odvrátenú tvár každej bytosti. Na druhej strane sa každý, kto
zažil komunitu, môže pokúsiť vniesť tento zážitok do každodennosti,
zachovať si otvorenosť srdca pri oživovaní starých a budovaní nových
vzťahov. Zážitok komunity vnímam ako zážitok lásky. Ak sa dal dosiahnuť na seminári, je nádej, že ho dosiahneme aj v živote.

PhDr. Ivana Bánová publikované 11. október 2009 s dovolením autorky

Skutočná komunita

Skutočná komunita nevznikne zo skupiny otrokov,
či z ľudí, ktorí vyžadujú, aby ich tí druhí urobili šťastnými.
Anthony de Mello

Komunitu môžu tvoriť iba králi a kráľovné. Ste králi, nie žobráci. Ste kráľovné, nie žobráčky. V pravej komunite nenájdete žobrácku misku. Nie je tam, žiadna pripútanosť, žiadny strach žiadne privlastňovanie si a žiadne vyžadovanie. Jednoducho slobodní ľudia, nie otroci.

Úryvok z knihy “Bdelosť” Antony de Mella: “V tejto škole mali deti úplnú slobodu. Chcete sa učiť čítať a písať, dobre. Nechcete sa učiť čítať a písať, tiež dobre. Môžete si so svojim životom robiť čo chcete, pokiaľ nenarušíte slobodu niekoho iného. Nenarúšajte slobodu druhých inak ste sami úplne slobodní.”

Boli tam aj mnohé takzvané problémové deti. Neill píše, žetrvalo aj šesť mesiacov, kým prekonali všetok hnev a vzdor, ktorý v sebe mali. Šesť mesiacov sa búrili, šesť mesiacov bojovali proti systému. Ale keď už raz tú svoju vzburu prekonali, chceli sa učiť. Dokonca protestovali: „Ako to, že nemáme školu?“ Ale venovali sa iba tomu, čo ich zaujímalo. V čom spočíval Neillov úspech? Dostával tie najhoršie deti, ktorým už nikto nedával žiadnu šancu, ale ony sa do 6 mesiacov zmenili.

Počúvajte čo napísal – sú to výnimočné slová, sväté slová:
„Každé dieťa má v sebe Boha. naše pokusy dieťa formovať premenia tohto boha na diabla. Do mojej školy prichádzajú malý čerti – nenávidia svet, sú deštruktívni, nevedia sa správať, klamú a kradnú. Do šiestich mesiacov sú z nich šťastné a zdravé deti, ktoré by neurobili nič zlé. Tie deti v sebe nemajú žiadne násilie, pretože nikto nie je násilný voči nim.“

Neill nechával deti aby si samé formovali svoje hodnoty, a tieto hodnoty sú bez výnimky dobré a sociálne. Keď sa dieťa cíti byť milované (teda keď cíti, že ste na jeho strane), je sním všetko v poriadku. Nemá strach, takže nemá potrebu násilia. Začína jednať s ostatnými tak, ako je zaobchádzné s ním. Každé dieťa má v sebe Boha, no naše pokusy dieťa formovať zmenia toho boha na diabla.

Anthony de Mello

Čo je to komunita

z práce Júlie Kanovskej Halamovej

Komunita je biologický, sociálny ako aj psychologický fenomén. Jej
multidimenzionálna (mnohorozmerná) a nejasná podstata ju robí ťažko
definovateľnou a preto existuje množstvo často nie veľmi vzájomne
súladiacich definícii. Na komunitu sa možno pozerať ako na proces, miesto
alebo štruktúru a z tohto príslušného pohľadu ju i definovať.

V roku 1955 sa sociológ George Hillery pokúsil o vypracovanie
zovšeobecňujúcej definície komunity na základe skúmania deväťdesiatich
piatich definícii komunity. Zistil, že koncepty týchto definícii sú
natoľko rozdielne, že jedinými spoločnými prvkami sú: komunita je tvorená
ľuďmi v sociálnej interakcii, v rámci nejakého geografického územia,
s jedným alebo viacerými jednotiacimi putami.

Termín „komunita“ však v tomto súbore článkov používame
v špeciálnom význame tak, ako ho zaviedol Scott Peck.

Podľa neho je komunita skupina dvoch alebo viacerých ľudí, ktorí sú bez
ohľadu na ich pôvod, minulosť, ideológiu, vek, rasu, pohlavie, sexualitu
alebo politickú príslušnosť schopní akceptovať, transcendovať a
oslavovať ich rozdielnosti, odlišnosti čo ich uschopňuje komunikovať
efektívne a otvorene, spolupracovať na dosiahnutí cieľov, ktoré boli
vytýčené pre spoločné dobro. „Ako dôsledok mnohí členovia skupiny
budujúcej komunitu prežívajú pocit svojej jedinečnosti a hlbokej spoločnej
jednoty, ktorý veľmi zriedkavo alebo vôbec necítili v iných
skupinách.“

„Komunita je spôsob ako byť spolu, zachovajúc si individuálnu
autenticitu aj interpersonálnu harmóniu tak, aby ľudia boli schopní
využívať kolektívnu energiu mnohonásobne väčšiu ako je jednoduchý
súčet ich individuálnych energií“.

Alebo do tretice definícia profesora kognitívnych vied v Paríži Francisa
Varela: „Je to stav bytia, hlbokej jednoty s druhými, stav otvorenosti,
v ktorom osoby rezonujú navzájom napriek ich rozdielnostiam.“ A ďalej
dodáva, že táto jednota a vzájomná prepojenosť tu existuje ako
trvalý fakt, problémom však je, že si jej nie sme vedomí
.

Richard Benzie (1998) opisuje skupinu ľudí, ktorí sú
komunitou takto:

 1. nemajú formálnu a rigidnú hierarchiu
 2. oceňujú paradoxy
 3. vážia si ticho
 4. správajú sa k sebe s rešpektom a s láskou
 5. preukazujú úctu individualitám
 6. využívajú kolektívnu múdrosť
 7. ako indivíduá vyjadrujú sami seba pravdivo, osobne a vedome
 8. robia rozhodnutia konsenzuálne, s čo najväčším možným prihliadaním na minoritné názory
 9. snažia sa prijať každého bez ohľadu na názory, ktoré vyznáva alebo vyjadruje
 10. pri rozhodovaní berú do úvahy časové obmedzenia
 11. vysoko hodnotia a rešpektujú prírodu s jej živými i neživými formami
 12. sú si vedomí hlbokej a úžasnej jedinečnosti danej každému človeku.

Pre mňa osobne je komunita, tak ako som ju mala možnosť zažiť, skupinou
ľudí, v ktorej môžem uplatniť svoj jedinečný potenciál a vedieť, že
som iná, odlišná a práve preto vzácna i potrebná. Zároveň mi komunita
poskytuje priestor pre spontánnosť, môžem v nej plakať alebo sa radovať,
som schopná sa podeliť o svoje neúspechy, nedostatky a predsa cítiť, že
som nestratila nič zo svojej ceny. Viem, že som časťou tejto skupiny ľudí,
že sem patrím. Vzájomná láska, rešpekt a prijatie medzi členmi komunity
je veľmi intenzívne. Ale nielen toto, zároveň akokeby skupina ako celok bola
schopná sa dostať ku zdroju fenomenálnej múdrosti a kreativity, ktorá je
neporovnateľná s bežnými skúsenosťami.

publikované jún 18th, 2008 na komunity.vsieti.sk

Zážitkový seminár budovania skutočnej komunity

Niekoľkokrát do roka, najmä keď sa vyskytne trojdňové voľno,
uskutočňujú sa v našej rodnej krajine semináre zamerané na zážitok
komunity (zSBs). Pozývame na ne blízkych i vzdialenejších známych,
spolupútnikov na Ceste po Zemi. Spoločne sa pokúšame nahliadnuť do
neznámejších kútov ľudskej duše a spoločného ľudského prežívania.
Spoločné prežívanie a zdieľanie umožnilo ľuďom vyvinúť sa
v dominantný druh na našej spoločnej planéte. Je teraz na nás, aby sme
sami seba a svoj vnútorný svet spoznali a uvedomujúc si jeho neuveriteľnú posvätnosť a silu, nedoviedli ho do záhuby spolu s celým ľudským rodom a celou planétou.

Údaje tvoria pozvánku na Zážitkový seminár budovania komunity podľa modelu Scotta Pecka. Seminár ponúka priestor pre kohokoľvek, kto chce na sebe pracovat v oblasti vzťahov, hlbšej medziľudskej spolupráce alebo akejkoľvek formy komunikácie a súžitia. Začiatok býva vo štvrtok o 20:00. Končí sa väčšinou v nedeľu okolo 15:00 hodiny.

Komunita – čo to je?

Komunita podľa Scotta Pecka (V jiném rytmu, Portál, 2012)
Stručný výťah z tejto práce môžete nájsť na stránkach komunity.vsieti.sk, kde
si môžete pozrieť výťah najdôležitejších informácií týkajúcich sa
témy semináru) je skupinou aspoň dvoch ľudí, ktorí sú bez ohľadu na
rozdielnosti, ktoré sú medzi nimi, schopní transcendovať a oceňovať tieto
rozdielnosti, čo ich uschopňuje efektívne a otvorene komunikovať a
spolupracovať na dosiahnutí spoločných cieľov. Ako dôsledok mnohí
členovia skupiny budujúcej komunitu prežívajú pocit svojej jedinečnosti a
hlbokej spoločnej jednoty, ktorú veľmi zriedkavo alebo vôbec predtým
necítili v iných skupinách – psychologický zážitok komunity.

Komunita, či zážitok komunity sú dosť vágne pojmy pre mnohých, zvlášť ťažké býva ich vysvetlenie pre tých, ktorí ich nezažili na vlastnej koži.

Budovanie komunity – ako to prebieha?

Proces dosahovania komunity je dobrodružstvom. Nemôžeme dopredu
garantovať žiadny konkrétny výsledok, ani dosiahnutie komunity. Napriek tomu
určite budete mať príležitosť sa naučiť veľa o sebe, o vzťahoch a o skupinovom správaní. Niekoľko odporúčaní: Intenzita zážitku môže byť vyčerpávajúca, preto odporúčame nenaplánovať si príliš veľa aktivít počas a tesne po Budovaní komunity. Budete potrebovať nejaký čas na odpočinok, reflexiu a integráciu zážitku. Oblečte sa pohodlne aby ste sa cítili dobre po fyzickej stránke.

Idea zakladateľov

Pociťujeme túžbu našich sŕdc po mieri. Kvôli zraneniam, odmietnutiam,
ktorých sa nám dostalo v minulosti v našich vzťahoch, sa bojíme riskovať
vlastnú bezbrannosť a zraniteľnosť. V tomto našom strachu často
považujeme túžbu po komunite za číru ilúziu. Ale existujú metódy,
pomocou ktorých sa môžu ľudia dostať bližšie jeden k druhému, pomocou
ktorých môžu byť staré zranenia uzdravené.

Na workshope budovania komunity spoluvytvárame príležitosti vyjsť za
hranice svojho bežného správania, ktoré nás drží od otvorenia sa a
dôverovania si navzájom s tým, čo sa v nás skutočne deje, čo cítime a
čo si myslíme. Prostredníctvom viac otvoreného a viac akceptujúceho postoja
vytvárame priestor, kde sa dá cítiť bezpečnejšie, zbaviť sa masiek
predstieraného pokoja a tak si zažiť oveľa reálnejšie a hlbšie ľudské
puto. Môžeme sa stať viac schopnými: počúvať seba, ostatných a
vytvárať priestor pre komunitu.

Učenie sa budovať komunitu je zážitkové, patrí každému účastníkovi
a rovnako aj celej skupine. Facilitátori majú záväzok podporiť úsilie
skupiny smerom k väčšej vzájomnej úprimnosti, prijímaniu a rešpektu.
Dávajú pozor na skupinový proces a poskytujú užitočnú spätnú väzbu na
dianie v skupine.

Niektorí ľudia prídu na workshop s prečítanou knihou Scotta Pecka
V inom rytme, v ktorej sa popisuje objavenie spôsobu budovania komunity, ale
nie je to pre účasť nevyhnutné. Každý z nás má svoju vlastnú cestu.
Proces budovania komunity sa nedá naučiť z knihy – musí byť
zažitý.

Citáty

Jedna účastníčka vyjadruje svoje vnímanie workshopov a návratov z nich
do bežného života takto: „Počas štvrtého štádia budovania komunity
v rámci CBWov som vždy mala intenzívny pocit, že sme všetci hlboko
navzájom prepojení a koniec koncov tvoríme jednotu. Prostredníctvom týchto
workshopov som prežívala rozšírenie svojho vedomia i uvedomovania si. Po
návrate domov sa však tento tento stav pomaly rozptýlil, tak ako som sa
musela konfrontovať s každodennými udalosťami. Tých niekoľko dní, ktoré
nasledovali po workshope boli niečím neobvyklé. Ľudia, s ktorými som
prišla v tomto období do kontaktu sa stávali mäkšími a otvorenejšími.
Moja prítomnosť alebo dočasne rozšírené energetické pole ich muselo
ovplyvniť pozitívnym spôsobom.“

Iná účastníčka Shelly Stumpf to vyjadrila takto: „Nie som schopná
opísať svoj zážitok budovania komunity, ale pre mňa to bola výzva a
dobrodružstvo, ktoré zmenilo môj život.“

Odporúčané pravidlá

Skupina ľudí sa nestane naozajstnou komunitou ľahko alebo náhodne.
Existujú určité pravidlá, ktoré sa skupina učí počas vývoja komunity.
Nasledujúca informácia vám bude slúžiť ako usmernenie na budovaní
komunity.

Inkluzivita (Zahrnutie)

Pravdivá komunita je inkluzívna, všepríjimajúca. Skupiny, ktoré
vylúčia iných kvôli nesympatii, predsudkom alebo iným rozdielnostiam,
odlišnostiam nie sú komunitami.

Účasť

Prosím urobte záväzok vytrvať na celom seminári. Zlosť, frustrácia,
úzkosť sú prirodzenou súčasťou budovania komunity. Vaša účasť môže
nadobúdať viaceré podoby: nie je potrebné aby ste rozprávali, neverbálna
účasť môže byť rovnako účinná. Čo je dôležité je byť pozorný a
účastný diania.

Presnosť

prosím prichádzajte na jednotlivé časti seminára načas ako súčasť
vášho záväzku zúčastniť sa budovania komunity.

Dôvernosť

Dôvernosť je základnou mierou rešpektu voči účastníkom skupiny.
Čokoľvek niekto druhý povie počas budovania komunity zostáva v rámci
skupiny a nevynáša sa von.

Denný program

 • 1. deň. Štvrtok, Začiatok 18:00, úvodné stretnutie, zoznámenie..
 • 2. a 3. deň Ráno vstávame 7:30, raňajkujeme 8:15, doobedné sedenie začíname 9:00, 10:30 máme 30min prestávku, pokračujeme do obeda, do 12:30,
  Po obede je odpočinková prestávka, poobedné sedenie začíname 15:00, 16:30 je prestávka 30 minút. O 17:00 pokračujeme do večere 18:30, Večerné stretnutie začíname 19:30 a obvykle končíme 21:00.
 • 4. deň. Nedeľu ráno vstávame 7:30, raňajky 8:15, doobedné sedenie
  9:00, 10:30 máme 30min prestávku do 11:00, obed 12:30, Záverečné stretnutie
  13:30 do 15:00, 15:00 Ukončenie semináru, rozlúčka.

Program si môže skupina po vzájomnom dohovore upraviť podľa svojich
potrieb.

Fázy tvorby skutočného spoločenstva

uverejnene 15. január 2007 na http://myslienky.vsieti.sk/zazitkovy-seminar-budovania-komunity