Myslíte si, že ste len kolieska v systéme ktorý sa nedá zmeniť?

13. júl 2012 – 23:16 poslal rodebert

Mnoho lidí si myslí, že jsou jen kolečky v systému, který nelze
změnit.
Podobně jako v době tzv. reálného socialismu i v době
hroutícího se neoliberálního kapitalismu se domnívají, že všechna
důležitá rozhodnutí se odehrávají někde jinde.

Různé ekonomické a sociální teorie a ideologie pomalu nahrazují
realitu. Nicméně je to právě síla jednotlivců a místních komunit, co
hraje rozhodující roli. To byla také myšlenka zakladatelů výměnných
systémů, kteří se rozhodli pomoci si ze svých potíží sami.

Ekonomické ideologie

Ekonomické ideologie si vytvářejí vlastní realitu,
postavenou na zájmech skupiny, kterou reprezentují. Stručně by se dalo
říci, že ekonomie je jen ideologie vyjádřená čísly. Z prostého
systému, který měl efektivněji řídit hospodářství, se stala modla,
které se všechno podřizuje, jakkoli je to nesmyslné či odporující
zdravému rozumu. Zdravé hospodaření, které je postaveno na hospodaření
místních komunit, bylo nahrazeno výkonnostním hospodářstvím obrovských
nadnárodních korporací, jejichž jediným zájmem je zvyšování zisku
managementu. Státy i politika jsou v jejich područí a bohužel
nejpostiženějšími v tomto procesu se stávají obyvatelé menších a
středních komunit, které nejsou napojeny na činnost velkých koncernů.

To snižuje jejich možnost samozásobování a odčerpává zbytky
jejich vlastních zdrojů
. Také to oslabuje jejich přístup
k velkým státním dotacím, které směřují v největší míře k těm
nejbohatším, nikoli, jak nám to politici podávají, k těm nejchudším,
či společensky nejslabším.

Zůstává možnost tvořivé spolupráce

Ale občanům stále zůstává možnost tvořivé spolupráce a řízení
svých vlastních věcí. A to i mimo rámec politiky tvarované
zkorumpovanými a naprosto nereprezentativními politickými partajemi.
Převzetí péče o svůj život do vlastních rukou je základním
předpokladem svobody. To ovšem předpokládá zajistit svůj život mimo
struktury vymezené politickými tlaky a černými listinami nepohodlných
zaměstnanců. Proto se stále více lidí snaží hledat alternativní
ekonomické modely na lokální úrovni. Je samozřejmé, že základem je
najít alternativní model směny zboží, který není závislý na
oficiálních penězích, které vydávají soukromé banky s požehnáním
státu v nekontrolované spirále zadlužení.

Nejjednodušším systémem, jak si pomoci v době krize, je
zaměřit se na rozvoj lokální ekonomiky a co největší místní
soběstačnosti
. Ale v tom občanům nepomůže ani stát, ani plané,
jakkoli oprávněné, žehrání na politiky. Proto je nutné, aby si občané
pomohli sami.

Zo stánky href=”http://www.naseekonomika.cz/lets-vymenny-kruh/”>našeEkonomika.cz