Zaježovské novolaznícke roľníctvo alebo ekopoľnohospodárstvo

26. január 2011 – 1:00 poslal záhradník

alebo

Ako je to s gazdovaním

Ako ste si mohli všimnúť za Ježovou začal vychádzať nový časopis,
ktorý má okrem iného ukázať zaježovskú rozmanitosť. Rozmanitosť
„odtiaľ potiaľ“, lebo cenzúra príspevkov je prísna.

To je aj jeden z dôvodov, vďaka ktorým sa k mojim príspevkom dostanete
na stránkach zaježovskej služby
vsieti.sk,
konkrétne v sekcii C-centrum, ktorá sa
zaoberá mapovaním vývoja hnutia ekodedín a ekokomunít a podobných
„komunitných“ projektov, v časti venovanej Zaježovej.

V tomto prípevku sa dotknem Mýtu zaježovského
ekopoľnohospo­dárstva
, ktorý je tvorený rôznymi predstavami
a vyjadreniami snílkov a ľudí, ktorí nechcú brať ilúzie. Vidím
to takto:

Napriek bežnej predstave o tom, ako si tu mi sebestačne
(teda, že si dopestujeme) žijeme (a návštevníci si podľa
fotografií nezriedka myslia, že orieme s koňmi), je v závere článku
„A ako je to z gazdovním“ je uvedené, že na Zaježovej nie je
spôsob obživy všetkých, dokonca ani väčšiny obyvateľov Zaježovej (čím
sa myslí zrejme novousadlíckych). Teda ani 49% novousadlíkov.

href=”http://www.zajezka.sk/ozajezke_viacinfo.htm#Polnohospodarstvo”>http://www.zajezka.sk/…viacinfo.htm#…

Skúsme sa na to pozrieť bližšie

Podla dostupných údajov na Zaježovej (a možno i priľahlých lazoch)
žije cca 60 novousadlíkov.

Teda cca 29 sa živý poľnohospodárstvom, „gazdovaním“?

Poľhodospodárstvo, „gazdovanie“ najmä to trvalo udržateľné má vo
vysokopožených, horských oblastiach (nad 600m) ťažisko hlavne v chove
hospodárskych zvierat, ktoré vedia najlepšie zhodnotiť produkciu trvalých
trávnych porastov.

Pozrime sa teda na to, ako novolazníci chovajú hospodárske zvieratá (kone
rátam osobitne, lebo neprodukujú poľnohospodárske produkty ale prácu alebo
„rekreáciu“)

Jedna koza | 5 (+1 jednotka blízko Zaježovej)

2 kozy a viac | 4 (+1)

3 kozy a viac | 2 (+1)

1 kravu | 3

2 kravy a viac | 1

(sliepky chovajú 3 jednotky)


Inak je to v chove koní, ktoré netreba denne dojiť

1 koník alebo poník (v minulosti jeden oslik) | 6 (+1)

2 kone |5 (+1)

3 a viac | 3 (+1)


Inak je to s úžitkovými zvieratami, ktoré neprodukujú produkty, psami a
mačkami

pes | 16

2 a viac | 3

nie pes len mačka 4


bez akýchkoľvek zvierat je asi tretina z asi
29 jednotiek/u­sadlostí


Subjektívne zhodnotenie

Z tohto prehľadu je jasné, že sa poľnohospodárskej produkcii sa
nevenujú všetci „dokonca ani väčšina“
novousadlíkov na Zaježovej, ale „takmer“ ani
desatina
, resp. 3 (+1) rodiny. Produkciu lúk a kosenia, ktorú si
ostatní väšinou nerobia sami, ale dávajú ju robiť nájomnej sile (strojov)
radšej ani nerátam. Rovnako nerátam drobné záhradkárčenie na výmere
2–3 árov.

Otázka však je, či to „gazdovanie“ rodiny skutočne
„živý“, lebo žiadna z nich nezarobí poľnohospodárskou
produkciou (vrátane nájomneho obrábania lúk bez chovu zvierat) ročne viac
ako 5000tis Eur, čo je pre, (s jednou výnimkou) 4–5 členných rodinách,
83–104 Eur na osobu na mesiac.

Pri polovičnom príjme, ktorý je podla mňa oveľa bližšie k realite, a
je aj tak viac dosiahnutý poberanim dotácii, ako samotnou produkciou, sú
príjmy na člena domácnosti polovičné.

Domácnosti sa teda musia napriek fyzicky náročnej práci, buď veľmi
uskromniť alebo mať iný zdroj „obživy“, teda príjmov.
Ak ste presvedčení, že si viete predstaviť takú dobrovoľnú skromnosť,
skúste si to.

Pospolitosť pre Harmonický Život

Samozrejme, je tu aj najväčší zaježovský poľnohospodársky
„producent“, ktorý by mohol poskytovať servis aj pre ostatných
gazdov a pomáhať rozvoju poľnohospodárstva, „Pospolitosť pre
Harmonický Život“
.
Vlastní cca 20ha a obhospodáruje ako uvádza 25 hektárov poľnohospodárskej
plochy, a príjmy používa pravdepodobne len pre svojich zamestnancov. Podpora
„Pospolitosti pre Harmonický Život“ vyzerala však v minulosti tak, že
okrem toho, že to, že ste sami obhospodárovali svoju vlasnú pôdu, museli
ste (ak ste si nechceli všetko vybavovať sami) dávať za to, že vám PHŽ
„vybavila“ dotácie na ktoré ste mali nárok, celých 40% výšky
dotácie.

Podľa mňa by bolo (pre hospodáreniachtivú laickú verejnosť) veľmi
zaujímavé a poučné, nahliadnuť do toho, ako a aké ekopoľnohospodárske
výsledky „Pospolitosť pre Harmonický Život“ produkuje, a ako
sú využité.


pokračovanie je už na ceste 🙂