POZVANIE k spoluTvorbe spoločenstva do Žilinského Ekocentra

Prijmite pozvanie do Žilinského Ekocentra na spoločné tvorenie
spoločenstva (Community Buiding Workshop podľa Scotta M. Pecka). Seminár je pre tých, ktorí by si priali:

 • urobiť krok na ceste k sebe a druhým, prostredníctvom
  porozumenia sebe nájsť spôsoby,

ako zlepšiť svoje osobné príp. pracovné vzťahy, začleniť sa do
konkrétnej skupiny ľudí,

 • nájsť cestu k spolupráci a využitiu potenciálu
  každého člena, uskutočniť víziu lepšieho sveta,

ktorej naplnenie je možné cez spoločenstvá hlboko
spolupracujúcich ľu­dí,

 • zažiť netradičný seminár, ktorý prináša nečakané
  zážitky na ceste, na ktorej sme si možno ani nevšimli, že ju máme
  pod nohami

Seminár v žilinskom Ekocentre sa uskutočnil 7.-10. 5. 2015. V piatok, sobotu a v nedeľné dopoludnia sme sa spoločne ponorili do neštruktúrovaného procesu, na ktorom je seminár založený. V bežnom svete sa s neštruktúrovaným procesom stretávame len veľmi zriedka, a preto je pre mnohých účastníkov veľmi náročný. Často je veľmi intenzívny, nakoľko pracuje aj s našimi podvedomými procesmi.

Komunita – čo to je?

Komunita je podľa Scotta Pecka skupinou aspoň dvoch ľudí, ktorí sú bez
ohľadu na rozdielnosti, ktoré sú medzi nimi, schopní transcendovať a
oceňovať tieto rozdielnosti, čo ich uschopňuje efektívne a otvorene
komunikovať a spolupracovať na dosiahnutí spoločných cieľov. Ako dôsledok
mnohí členovia skupiny budujúcej komunitu prežívajú pocit svojej jedinečnosti a hlbokej spoločnej jednoty, ktorú veľmi zriedkavo alebo vôbec
predtým necítili v iných skupinách – psychologický zážitok komunity. Komunita či zážitok komunity sú pre mnohých dosť vágne pojmy, zvlášť
ťažké býva ich vysvetlenie pre tých, ktorí ich nezažili na vlastnej koži.

Idea zakladateľov

Pociťujeme túžbu našich sŕdc po mieri. Kvôli zraneniam, odmietnutiam,
ktorých sa nám dostalo v minulosti v našich vzťahoch, sa bojíme riskovať
vlastnú bezbrannosť a zraniteľnosť. V tomto našom strachu často
považujeme túžbu po komunite za číru ilúziu. Ale existujú metódy,
pomocou ktorých sa môžu ľudia dostať bližšie jeden k druhému, pomocou
ktorých môžu byť staré zranenia uzdravené.

Na workshope budovania komunity spoluvytvárame príležitosti vyjsť za
hranice svojho bežného správania, ktoré nás drží od otvorenia sa a
dôverovania si navzájom s tým, čo sa v nás skutočne deje, čo cítime a
čo si čo si myslíme.

Prostredníctvom viac otvoreného a viac akceptujúceho postoja vytvárame
priestor, kde sa môžeme cítiť bezpečnejšie, zbaviť sa masiek
predstieraného pokoja, a tak si zažiť oveľa reálnejšie a hlbšie ľudské
puto. Môžeme sa stať viac schopnými počúvať: počúvať seba, ostatných
a vytvárať priestor pre komunitu.
Učenie sa budovať komunitu je zážitkové, patrí každému účastníkovi a
rovnako aj celej skupine. Facilitátori majú záväzok podporiť úsilie
skupiny smerom k väčšej vzájomnej úprimnosti, prijímaniu a rešpektu.
Dávajú pozor na skupinový proces a poskytujú užitočnú spätnú väzbu na
dianie v skupine.
Niektorí ľudia prídu na workshop s prečítanou knihou Scotta Pecka
„V inom rytme“, v ktorej sa popisuje objavenie spôsobu budovania
komunity, ale nie je to pre účasť nevyhnutné. Každý z nás má svoju
vlastnú cestu. Proces budovania komunity sa nedá naučiť z knihy – musí byť zažitý.

Budovanie komunity – ako to prebieha?

Proces dosahovania komunity je dobrodružstvom. Nemôžeme dopredu
garantovať žiadny konkrétny výsledok, ani dosiahnutie „stavu komunity“.
Napriek tomu určite budete mať príležitosť sa naučiť veľa o sebe,
o vzťahoch a o skupinovom správaní.

Pár odporúčaní: Intenzita zážitku môže byť vyčerpávajúca, preto
odporúčame nenaplánovať si príliš veľa aktivít počas a tesne po
workshope. Budete potrebovať nejaký čas na odpočinok, reflexiu a integráciu
zážitku. Oblečte sa pohodlne aby ste sa cítili dobre aj po fyzickej
stránke.

Ubytovanie a strava

Spať budeme na matracoch a karimatkách na zemi v seminárnej miestnosti.
Treba si priniesť so sebou spacák, karimatku, pohodlné oblečenie a papuče.
Suroviny na varenie prostej stravy donesie každý účastník podľa svojich
chutí a možností, ideálne bez mäsových výrobkov a chemických
prísad.

Cena seminára je 60 eur (bez stravy).

Denný program začíname štvrtok 7. 5. večer o 17:00
úvodom seminára, predstavením pravidiel 8. – 10. 5. ráno vstávame 8:00,
raňajkujeme 8:15, doobedný blok začíname 9:00, okolo 10:30 máme 10min
prestávku na toaletu v tichu a pokračujeme do cca 12:15 Spoločný obed 12:45
Po obede je odpočinková prestávka, poobedný blok začíname 14:00. 15:30 je
prestávka 10 min. Spoločná večera 17:30. Večerné stretnutie začíname
18:30 a obvykle končíme 21:00. V nedeľu končíme 17:00.

Citáty Jedna účastníčka transcendentnosť zážitku komunity vyjadrila takto:
“Zistila som, že to je hlboko duchovný zážitok. Cítila som jednotu ducha v komunite.”

“Dýchali sme spolu, cítili sme spolu, dokonca sme hovorili jeden za druhého. Cítila som „silu života“, ktorá každého z nás napĺňa nech je to čokoľvek. Cítila som jej prítomnosť bez obvyklých barikád „já-stva“ alebo „ty-stva“- bolo to ako meditačný zážitok, keď sa
cítim ako stred vedomia, ako súčasť širšieho, univerzálneho vedomia. A napriek tomu výnimočnému pocitu jednoty, oddelenosť každej prítomnej osoby ostala zachovaná tak ako nikdy.”
(Rogers, 1997, str. 102)

Dane vyjadruje svoje vnímanie workshopov a návratov z nich do bežného
života takto: „Počas štvrtého štádia budovania komunity v rámci CBWov
som vždy mala intenzívny pocit, že sme všetci hlboko navzájom prepojení a
koniec koncov tvoríme jednotu. Prostredníctvom týchto workshopov som
prežívala rozšírenie svojho vedomia i uvedomovania si. Po návrate domov sa
však tento stav pomaly rozptýlil, tak ako som sa musela konfrontovať
s každodennými udalosťami. Tých niekoľko dní, ktoré nasledovali po
workshope boli niečím neobvyklé. Ľudia, s ktorými som prišla v tomto
období do kontaktu sa stávali mäkšími a otvorenejšími. Moja prítomnosť
alebo dočasne rozšírené energetické pole ich muselo ovplyvniť pozitívnym
spôsobom.“ „Nie som schopná opísať svoj zážitok budovania komunity, ale pre mňa to
bola výzva a dobrodružstvo, ktoré zmenilo môj život.“ Shelly Stumpf

Odporúčané pravidlá

Skupina ľudí sa nestane naozajstnou komunitou ľahko alebo náhodne.
Existujú určité pravidlá, ktoré sa skupina učí počas vývoja komunity.
Nasledujúca informácia vám bude slúžiť ako usmernenie na budovaní
komunity.

 • Inkluzivita

Pravdivá komunita je inkluzívna, všeprijímajúca. Skupiny, ktoré
vylúči iných kvôli náboženstvu, národnosti alebo iným rozdielnostiam a
odlišnostiam nie sú komunitami.

 • Účasť

Prosím urobte záväzok vytrvať na celom seminári. Zlosť, frustrácia a
úzkosť sú prirodzenou súčasťou budovania komunity. Vaša účasť môže
nadobúdať viaceré podoby: nie je potrebné aby ste rozprávali, neverbálna
účasť môže byť rovnako účinná. Čo je dôležité je byť pozorný a
účastný diania.

 • Presnosť

Prosím prichádzajte na jednotlivé časti seminára načas ako súčasť
vášho záväzku zúčastniť sa budovania komunity.

 • Dôvernosť

Dôvernosť je základnou mierou rešpektu voči účastníkom skupiny.
Čokoľvek niekto druhý povie počas budovania komunity zostáva v rámci
skupiny a nevynáša sa von.

Tešia sa na Vás facilitátori Ing. robo jankovich, RND. Bc. Lenka Kočí a
Mgr. Jana Jankovichová

V záujme čo najväčšieho ponorenia sa do “iného rytmu” (a
neodvádzania pozornosti) uvažujeme o možnosti aby „voľný čas“ na
seminári prebiehal v tichu. Znamená to, že ako cez krátke “cikpauzy”
ktoré sú počas trojhodinových blokov, tak aj cez prestávky, počas varenia
a večernej pauzy, by sme udržovali úctivé ticho.

Pre tých, ktorí sa s procesom tohto typu ešte nestretli je dôležité,
že nie je možné zúčastniť sa len časti procesu. Proces, ktorým na
workshope prechádzame za bežných okolností trvá celé týždne alebo
mesiace a preto je nutná vysoká koncentrácia, nasadenie a otvorenie sa novým
výzvam, ktoré na osobnej i skupinovej úrovni prichádzajú. Výsledok
procesu a miera hĺbky dosiahnutého psychologického zážitku komunity
(Psychological Sence of Community) je výslednicou odhodlania a zapojenia sa
všetkých účastníkov. Podobne sme všetci spoluzodpovední za výsledok a
hĺbku stavu, ktorý spoločne dosiahneme.

Verím, že z týchto informácií je vám už zrejmé, že sa
nejedná o víkendovú zábavu a pohodovo strávený
spoločný čas, ale o náročnú prácu na sebe, svojich často
kultúrno-spoločensky (sociálne) deštruktívnych stereotypoch.

Proces prebieha najľahšie keď sa stretne skupina 25–30 ľudí, ktorí sa
medzi sebou nepoznajú a majú záujem o porozumenie tomu, čo sa v skupine
nezaťaženej spoločnými traumami a pocitmi nespravodlivosti, deje.
Najlepšie je, keď sa účastníci zaujímajú o to, ako proces prebieha a čo
sa v ňom môžu naučiť a priniesť si toto poznanie do svojho prostredia,
blízkych vzťahov, rodín a komunít, v ktorých žijú.

Náročnosť procesu zvyšujú predchádzajúce vzťahy
medzi účastníkmi a akékoľvek formy odvádzania pozornosti mimo aktuálne
dianie v skupine. Tiež uzavretosť, veľké a najmä nepriznané
“komunitné” očakávania atď. Podľa autora metodiky, Scotta Pecka,
najťažšie dosahujú autentickosť skupiny psychiatrov a diplomatov.

Po nedeľnom ukončení seminára sa odoberieme do Banskej Bystrice na
úvodnú brigádu projektu Domovie, kde sa zoznámime aj s ďalšími plánmi
v Krkonoších a plánom spoločného bývania v Bratislave.

robo jankovich,
autor projektu planetA.earth a facilitátor CBW

Prihlasovanie do 30. 4. na vsieti.sk, viac info na
stránkach komu­nity.vsieti.sk, komunity.webno­de.cz, fce-community.org
v cohousing

 • ekokomunita
 • ekosídlo
 • komunikácia
 • komunita
 • sebapoznanie
 • seminár
 • sociálne uvedomenie
 • spoločenstvo
 • vzdelanie
 • vzťahy