Roztriedenie komunít

Slovo komunita má dnes veľmi rozsiahlu a zložitú škálu významov,
náhľadov a chápaní. Vychádzajú z niekoľkých uhlov pohľadu.

 1. Uhol všeobecný, konvenčný – v Amerike sa pod pojmom
  komunita konvenčne chápe skupina ľudí obývajúca určité miesto,
  napríklad dedinu (geografická komunita).

Komunity vytvárané na základe vopred stanoveného zámeru nazývajú
intentional communities (zámerne/úmyselne budované komunity)

 1. Uhol najbežnejší, najznámejší – komunity Hippies
  (bítnikov) prevažne negatívne, pejoratívne chápaný význam slova komunita,
  spája sa často s drogami a sexuálnou neviazanosťou
 2. Uhol psychoterapeutický, sociologický – skupinový
  proces, liečivá sila skupiny, opakovateľnosť spoločenského fenoménu
 3. Uhol environmentálny – dnes rovnako málo známy uhol pohľadu (úzko previazaný s alternatívnou ekonomikou a trvalou udržateľnosťou), známy hlavne v oblasti ekológie a snahy o záchranu hodnôt (v úzko ekologicky zameraných komunitách je veľké riziko jednostrannosti a nestability (v knihe Hany Librovej: Pestří a zelení.
  Kapitoly o dobrovolné skromnosti. Brno: Veronika, Hnutí Duha, 1994). Na tomto je postavené aj združovanie komunít smerujúcich k ekologickým hodnotám – nazývané ecovillages, teda ekousadlosti alebo ekodedinky (to znie ako dedinky, ktorých obyvatelia sa snažia žiť menej deštruktívne voči spoločným hodnotám a majetku ľudstva, byť ohľaduplnejší k potrebám iných a potrebám Zeme).
 4. Uhol náboženský – kresťanský – rehoľné a v poslednej dobe aj laické tzv. nové komunity známe v kresťanskom prostredí
 5. Uhol náboženský – iné náboženské komunity –
  často sú najmä oficiálnymi kresťanskými kruhmi považované za sekty. Na
  Slovensku majú slabšie zastúpenie ale v Čechách je ich viac: Ekologická
  farma Kršnův dvůr, Postupice; href=”http://www.joga.cz/scripts/index.php?center=root”>Jógacentrum Střílky; Centrá diamantovej cesty – tibetského, terravádskeho, zenového buddhizmu

ďalšou možnosťou je triedenie podľa zdieľania spoločného a spoločenského ži­vota

Na slovenskej wikipédii si môžete pozrieť pohľad (triedenie) z uhla hierarchického a nehierarchického usporiadania spoločenskej štruktúry.

žité komunity (live-in communities)

Sú spoločenstvá, ktoré žijú pospolu a v rôznom stupni zdieľajú
spoločné hodnoty od materiálnych až po náboženské a duchovné. Od komún,
cez komunity hnutia Hippies, ekologické komunity (Ecovillages), kresťaské
komúny, komunity a heretické hnutia až po šamanské, duchovné
(spirituálne) spoločenstvá rozličného zamerania.

Podobne aj directory.ic rozlišuje
5 druhov ic – intentional communities

* Ekodediny – Ecovillages
* Cohousing
* Komúny – Communes
* Kooperujúce skupiny
* Kresťanské komunity – Christian Communities

záujmové komunity (komunity združené na základe spoločných záujmov)

Sú to skupiny, menej často spoločenstvá ľudí združené na základe
spoločných záujmov, prevažne nežijúcich pospolu. Počnúc rôznymi druhmi
zberateľstva(znám­ky), zdielania ideí a štýlu (napr. Harley Davidson …)
cez umelecké a virtuálne komunity (komunity vývojárov slobodného softwaru
Open source, virtuálne mestá), až po cirkvy, náboženské obce a komunity, pre ktoré tvorí podklad spoločného života potreba spoločenstva, hlbokého komunitného zdieľania (Z týchto môžu časom vznikať zámerne budované spoločenstvá –
intentional communities, ktoré žijú pospolu). Čiastočne sem patria aj:

zážitkové komunity

zážitkové komunity, v ktorých sa ľudia stretávajú z dôvodu
prežitia spoločných zážitkov (niekedy zábavy), ktoré sú zdrojom
poznania, skúseností a silným integrujúcim činiteľom.
So zameraním na zážitok komunity, hlbokého navzájom zdieľajúceho
spoločenstva sa usporiadavajú aj tzv. Semináre budovania spoločenstva
(community building workshops), podľa metodiky M. Scotta Pecka, M.D. Viac
nájdete v článku zazitkovy-seminar-budovania-komunity.


The World Communal Scene
rozlišuje 9 typov „communal living“:

Komúny
Kibbutz
Zámerne budované spoločenstvá – Intentional
Communities
Eko-dediny
Co-housing
Kooperujúce rodiny alebo „domy“ housing co-operative
City-wide and Regional Communal Projects
Economic Communality
Network Communality Already a new kind of communality is
sprouting, based not on territory, but on the world wide electronic web.
Presumably, a bright future lies ahead for this interesting development.

Ekodediny – Ecovillages – Displays communities with the words ‚ecovillage‘ or ‚eco-village‘ in their listing. Ecovillages are generally communities with a strong ecological focus.
Cohousing – Displays communities with the words ‚cohousing‘ or ‚co-housing‘ in their listing which also indicated that they use the cohousing model. Cohousing communities generally incorporate both private homes and shared common facilities and support neighborly connections.
Komúny – Communes – Displays communities which indicated that they are 100% income sharing.
Kooperujúce skupiny – Co-ops – Displays communities with the words ‚co-op‘ or ‚coop‘ in their listing. Co-ops are cooperative, generally expense sharing, often urban, shared housing communities. Many of those listed are focused on college students.
Kresťanské komunity – Christian Communities – Displays communities with the words ‚Christian‘ in their listing.Kresťanské komunity. Gerhard Weag rozlišuje osem druhov komunít, tzv.
nové komunity (názov zaužívaný vo Francúzku)Komunity modlitieb a spoločného života – základné komunity zamerané na budovanie spravodlivejšej spoločnosti – ekumenické, charizmatické, monastické, na Slovensku Komunita Blahoslavenstiev v Okoličnom
Evanielizačné komunity – Komunita Emanuel, na Slovensku v Trenčíne, v Nitre a v Bratislave
Komunity angažujúce sa v diecéze – napr. Taizé, Slovo života
Kontenplatívne komunity – Théophanie
Komunity modlitby
Komunity prijatia – Archa, Chlieb života, Košiar v BerdineKomunity, ktoré vytvárajú novú tvár spoločnosti
Nové farnosti – medzi ne na Slovensku patria tieto nové komunity:
Fraternita Kána – Nová cesta v Poprade, Nový Jeruzalem v Žiline,
Spoločenstvo pri Dóme sv. MartinaRozdelenie podľa Pascala Pingaulta na 7 typov:

Zámerne budované komunity (IC) rozlišuje directory.ic 5 druhov

 • Základné komunity
 • Evanjelizačné komunity
 • Komunity angažujúce sa v diecéze
 • Kontemplatívne komunity
 • Komunity medzináboženských vzťahov
 • Komunity otvorené postihnutým
 • Komunity orientované na iné oblasti

Rozdelenie podľa Federica Lenoira na 3 typy:

 • Komunity laikov zaangažované v obnove cirkvi
 • Nové komunity laikov
 • Rehoľné spoločenstvá